Mr. A.F.K. Hartogh

foto Mr. A.F.K. Hartogh
bron: Onze Afgevaardigden

Amsterdamse advocaat die in de Tweede Kamer tot de vooruitstrevende liberalen behoorde. Vooraanstaand juridisch specialist, die via een initiatiefwetsvoorstel een omvangrijke herziening van het procesrecht tot stand bracht. Maakte naar aanleiding van de zogenaamde Hogerhuisaffaire (waarbij twee broers ten onrechte waren veroordeeld wegens diefstal) revisie van een vonnis mogelijk.

Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub
in de periode 1886-1901: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Abraham Frans Karel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 29 december 1844

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 februari 1901

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Takkiaan, 1894

partij(en)
Liberale Unie

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • Kiesrecht-Kamerclub, van september 1893 tot maart 1894
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, van mei 1894 tot 21 september 1897
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, van 22 september 1897 tot 13 februari 1901

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 5 juli 1883 tot 1 april 1896 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 21 september 1897 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • advocaat te 's-Gravenhage, van april 1896 tot 13 februari 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1897 tot 13 februari 1901 (voor het kiesdistrict Amsterdam III)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Staatscommissie tot herziening van het Burgerlijk Wetboek, vanaf 1899
 • lid Nederlands Comité voor Transvaal, vanaf januari 1900

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 1898 tot september 1898
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1899 tot november 1899

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Diende in 1893 een omvangrijk initiatiefwetsvoorstel in tot herziening van het burgerlijk procesrecht (o.a. invoering summiere behandeling, afschaffing verplichte betekening van vonnissen, uitbreiding bevoegdheid tot voorlopige tenuitvoerlegging van vonnissen). Dit voorstel werd in 1896 wet.
 • Maakte in 1899 via een in 1898 samen met Harte (r.k.), De Savornin Lohman (vrij-a.r.), Rethaan Macaré (lib.) en Tydeman (lib.) ingediend initiatiefvoorstel revisie van een vonnis mogelijk

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Twee van zijn dochters waren gehuwd met zoons van F.S. van Nierop, Eerste Kamerlid
 • Verhuisde in 1896 naar Den Haag vanwege de gezondheidstoestand van zijn echtgenote
 • Zijn vader was advocaat en officier van justitie

verkiezingen
 • Werd in 1886, 1887, 1888, 1891 en 1894 bij de algemene verkiezingen in de eerste stemmingsronde gekozen
 • Versloeg in 1897 W. Hovy (arp) na herstemming

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.