Dr. A.H.W. Hacke

foto Dr. A.H.W. Hacke
bron: Persoonlijkheden

Liberaal Tweede Kamerlid in de eerste gekozen naoorlogse Tweede Kamer. Deskundige op het gebied van sociale zekerheid. Doorliep een loopbaan bij de Inspectie van de Arbeid en werd in 1932 directeur-generaal van de Arbeid. Na zijn Kamerlidmaatschap belast met de leiding van de nieuw ingestelde ziekenfondsraad. Actief in de kring van de werkgevers en medeoprichter van de Stichting van de Arbeid.

PvdV, VVD
in de periode 1946-1948: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Aart Hendrik Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 10 mei 1893

overlijdensplaats en -datum
Putten, 1 september 1961

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 23 maart 1946 tot 24 januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 27 juli 1948
 • belast met algemene leiding Bureau van de Ziekenfondsraad, van januari 1948 tot 1 januari 1949
 • voorzitter Ziekenfondsraad, van 1 januari 1949 tot 1 juni 1958

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/19)

 • lid bestuur EPU (Europese Parlementaire Unie), vanaf september 1947 (eerste congres van Europese parlementariërs)
 • voorzitter commissie voor de plaatsing van gedemobiliseerd leidinggevend personeel, vanaf januari 1949

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was in 1947 woordvoerder van de PvdV-fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel Noodwet Ouderdomsvoorziening
 • Interpelleerde op 24 september 1947 minister Huysmans over de staking in bakkersbedrijven

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Medeoprichter van de Stichting van de Arbeid
 • Richtte in 1947 de Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland (SOAN) op, een particuliere inlichtingen- en veiligheidsdienst

uit de privésfeer
 • Promoveerde in 1931 bij prof. J.A. Veraart
 • Zijn schoonvader was voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.