Mr. J.J. de Haas

foto Mr. J.J. de Haas

Wethouder van Nijmegen in de eerste naoorlogse jaren, die in 1948 Tweede Kamerlid voor de KVP werd. Kwam uit een middenklasse gezin en was na zijn studie in Utrecht enige jaren advocaat en later korte tijd topambtenaar op Onderwijs. Organisator van Don Bosco-werk (massajeugdwerk) in Nijmegen. Woordvoerder onderwijs, justitie en wederopbouw van de KVP-fractie. Maakte zich als Kamerlid sterk voor verbetering van de kinderbescherming. Na zijn vertrek uit de Kamer werd hij opnieuw (lange tijd) wethouder van Nijmegen.

KVP
in de periode 1948-1952: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johannes Jacobus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 16 april 1905

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 1 september 1983

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1948 tot 15 juli 1952
  • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 4 juli 1950 tot 1 september 1953
  • wethouder (van onder meer onderwijs, sport, financiën en personeelszaken) van Nijmegen, van 1 september 1953 tot 1 september 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • vicepresident Bureau International Catholique de l'enfance
  • lid Onderwijsraad, tot 1975

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijs, wederopbouw, financiën en justitie
  • Was in 1951 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag

8.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
  • Was in 1952 vijfde op de KVP-kandidatenlijst in de kieskringen Arnhem en Nijmegen en werd niet herkozen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.