L.F. (Leo) Guit

foto L.F. (Leo) Guit
bron: Gemeentearchief Den Haag

Haags Katholiek Tweede Kamerlid in het Interbellum. Was aanvankelijk timmerman en later werkzaam bij het gemeentelijk telefoonbedrijf. Voorzitter van de katholieke ambtenarenbond. Hij zat tevens in de Haagse gemeenteraad en Staten van Zuid-Holland. Behoorde tot de linkervleugel (Sint-Michaëlsbeweging) van de RKSP-Tweede Kamerfractie, die zich keerde tegen het sociale beleid in de jaren twintig. Uit onvrede over bezuinigingen op de ambtenarensalarissen verliet hij uiteindelijk uit de Kamer.

RKSP
in de periode 1929-1932: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Leonardus Franciscus (Leo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 december 1884

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 november 1937

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 2 september 1919 tot 6 november 1937
  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1 juli 1924 tot 7 juli 1931
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 1 oktober 1932

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

  • lid Raad van Commissarissen "De Volkskrant"
  • lid comité Katholiek 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met PTT-zaken en ambtenarenaangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Nam in 1932 ontslag als Kamerlid uit onvrede over het bezuinigingsbeleid (m.n. inzake ambtenarensalarissen) van het derde kabinet-Ruijs de Beerenbrouck

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.