J. (Jaap) Groen Azn.

foto J. (Jaap) Groen Azn.
bron: Persoonlijkheden

Noord-Hollandse tuinderszoon die in de Tweede Kamer namens de RKSP en de KVP een onvermoeibaar pleitbezorger was van de belangen van de tuinders en vertrouwensman van de katholieke tuinders in de Kop van Noord-Holland. Groot voorstander van katholieke vakorganisatie en van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Vervulde diverse functies in katholieke land- en tuinbouworganisaties en was directeur van de aardappelkeuringsdienst in Noord-Holland. Behalve met landbouw hield hij zich als Kamerlid ook bezig met volksgezondheid. Kreeg in 1948 een pauselijke onderscheiding.

RKSP, KVP
in de periode 1933-1959: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Jacobus (Jaap)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zuid-Scharwoude (N.H.), 16 mei 1887

overlijdensplaats en -datum
Alkmaar, 19 januari 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 20 maart 1959
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 16 januari 1936 tot 1 september 1941
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 5 juni 1946 tot 1 juli 1958

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 4 mei 1942 tot 12 december 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid bestuur Centrale Coöperatie, R.K. LTB
 • lid bestuur Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor de ontwerp-wet tot instelling van een Produktschap voor Vee en Vlees, vanaf februari 1954
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Zaaizaad- en Plantgoedwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 november 1958 tot 20 maart 1959

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid LTB, vanaf 11 december 1962

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder land- en tuinbouwzaken van de KVP-fractie. Hield zich verder onder meer bezig met volksgezondheid en binnenlandse zaken (kiesrecht).
 • In september 1947 zorgde een door hem ingediende en aangenomen motie voor een minimumprijs voor groenten. Voor producten die 70 procent van de kosten niet haalden, moest er een aanvullende vergoeding komen.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Een zoon van hem was missiepater in Brazilië

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.