Mr. L.G. Greeve

foto Mr. L.G. Greeve

Liberale afgevaardigde van het district Den Haag in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Doorliep een loopbaan bij de rechterlijke macht en werd uiteindelijk rechter in Rotterdam. Politiek actief in de gemeenteraden van Schiedam en Rotterdam. Speelde als Kamerlid een belangrijke rol bij de behandeling van de Grondwetsherziening toen hij een poging ondernam om via een amendement op het initiatiefwetsvoorstel-Schaepman tot een oplossing van de onderwijskwestie te komen. Stond bekend om zijn gevoel voor humor.

Liberale Unie
in de periode 1886-1889: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Lodewijk Gerard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 29 december 1822

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 oktober 1889

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 23 september 1869 tot 5 september 1871
 • kantonrechter te 's-Gravenhage, van 1 april 1871 tot 1 oktober 1889
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 1 oktober 1889 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid bestuur Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, afdeling Schiedam, omstreeks 1862
 • (onder)voorzitter Volksonderwijs, afdeling 's-Gravenhage, omstreeks 1876

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak hoofdzakelijk over justitiële onderwerpen en onderwijs
 • Diende in 1886 bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Schaepman over het grondwettelijke onderwijsartikel een amendement in dat vastlegde dat onderwijs (zonder de bijvoeging 'openbaar') voorwerp van aanhoudende zorg der regering was. Dit (verzoenende) amendement werd aangenomen, maar het wetsvoorstel verworpen door de Eerste Kamer.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was chirurg
 • Zijn dochter was gehuwd met een broer van de schrijver Marcellus Emants

verkiezingen
 • Werd in 1886 in de eerste stemmingsronde gekozen. Tegenstanders waren onder anderen de conservatieven W. Wintgens en jhr. C.A. van Sypesteyn.
 • Werd in 1887 in de eerste stemmingsronde gekozen. Tegenstanders was onder anderen J. Canter Visscher
 • Versloeg in 1888 L.P.M.H. baron Michiels van Verduynen (r.k.) en H.M.A. baron van der Goes van Dirxland (lib.) na herstemming

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.