Jhr.Mr. D.Th. Gevers van Endegeest

foto Jhr.Mr. D.Th. Gevers van Endegeest
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Conservatieve negentiende-eeuwse politicus uit een Rotterdams regentengeslacht. Advocaat en ambtenaar in Den Haag. In de jaren tot 1848 gematigd voorstander van hervormingen. Keerde zich in 1848 echter tegen de Grondwetsherziening, maar paste zich daarna weer snel aan de nieuwe omstandigheden aan. Minister van Buitenlandse Zaken in het conservatieve kabinet-Van der Brugghen. Had als commissievoorzitter rond 1840 een belangrijk aandeel in de droogmaking van de Haarlemmermeer. Als ambachtsheer van Oegstgeest deed hij veel aan liefdadigheid en in die zin was hij een typische patriarchale landheer van de oude stempel.

conservatief, regeringsgezinden ten tijde van Willem I, regeringsgezinden ten tijde van Willem II
in de periode 1838-1858: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Daniël Théodore

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 25 augustus 1793

overlijdensplaats en -datum
Oegstgeest, 27 juli 1877

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind, maar gematigd hervormingsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)
 • conservatief (niet geheel afwijzend tegenover de liberale Grondwet van 1848)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 oktober 1838 tot 13 februari 1849 (1838-1840 voor Holland, 1840-1849 voor Zuid-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor Zuid-Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Leiden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 23 juni 1856 (voor het kiesdistrict Leiden)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1855 tot 4 juli 1856
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 1 juli 1856 tot 18 maart 1858
 • ambteloos, wijdde zich aan het beheer van zijn goederen en de belangen van Rijnland, vanaf 1858

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter College van Curatoren Hogeschool te Leiden, omstreeks 1862 tot 8 juli 1876 (trok zich terug na in werking treden van nieuwe Wet op het hoger onderwijs)
 • hoogheemraad Hoogheemraadschap van Rijnland, vanaf 1858 (nog in 1863)

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • voorzitter Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1855 tot 4 juli 1856
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1855 tot 4 juli 1856

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Maatschappij tot bevordering van de landbouw te Amsterdam, omstreeks 1826

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Behoorde in 1847 tot de meerderheid die tegen het wetsvoorstel over het stemrecht in steden en op het platteland stemde. Het wetsvoorstel werd met 31 tegen 27 stemmen verworpen.
 • Hij stemde in 1848 vóór alle voorstellen (in eerste lezing) tot Grondwetsherziening. Bij de tweede lezing was hij afwezig.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Wist in maart 1857 een verdrag met Denemarken tot stand te brengen over afkoop van de Sondtol. In juni 1857 werd dit verdrag wettelijk goedgekeurd.
 • Een door hem verdedigd handels- en scheepvaartverdrag met België werd op 23 februari 1858 in de Tweede Kamer met 62 tegen één stem (Van Foreest) verworpen $B JCB

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd in februari 1851 als derde op de voordracht voor de Tweede Kamervoorzitter gezet
 • Werd in juni 1853, september 1853 en september 1854 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Versloeg op 18 september 1855 bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap M.P.H. Strens. Hij kreeg in de tweede stemronde 31 stemmen en Strens 24.

uit de privésfeer
 • Zijn jongste broer was page van koning Lodewijk Napoleon en van keizer Napoleon I. Hij was lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten van (zuid-)Holland
 • Op de begraafplaats in Oegstgeest staat een grafmonument ter nagedachtenis aan hem
 • Zijn vader was bestuurder van Rotterdam, vrederechter en lid van gedeputeerde staten van het zuidelijk deel van Holland

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1852 J.M. de Kempenaer en G. Groen van Prinsterer
 • Werd in 1853 in de eerste stemmingsronde gekozen. Tegenstanders die niet werden gekozen, waren P.Ph. van Bosse en J.R. Thorbecke.
 • Versloeg in 1856 B.J. Gratama

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.