A.H. (Adriaan) Gerhard

foto A.H. (Adriaan) Gerhard
bron: Onze Afgevaardigden

'De rode bovenmeester'. Vrijdenker en onderwijsspecialist van de SDAP. Zoon van een kleermaker die tot de eerste vakbondsleiders behoorde. Werd al op zijn 24ste hoofd van een school in Amsterdam. Was in 1894 medeoprichter van de SDAP, maar sloot zich pas drie jaar later bij die partij aan. Kwam in 1913 voor een Amsterdams district in de Tweede Kamer en werd een alom gewaardeerde onderwijswoordvoerder, naar wie graag geluisterd werd. Sprak met een onvervalst Amsterdams accent. Vanaf 1916 tevens gedeputeerde van Noord-Holland. Speelde een belangrijke rol in de vrijdenkersvereniging 'De Dageraad'. Keerde zich tegen materialisme en vond religie een belangrijke waarde voor de mensheid.

SDAP
in de periode 1913-1931: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Adrien Henri (Adriaan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Lausanne (Zwitserland), 7 april 1858

overlijdensplaats en -datum
Bakkum (gem. Castricum), 3 juli 1948

begraafplaats en -datum
Driehuis-Westerveld, 8 juli 1948 (crematie)

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • liberaal (lid Liberale kiesvereeniging "Burgerpligt")
 • SDB (Sociaal-Democratische Bond), vanaf 1880
 • Radicale Bond
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), vanaf 1897

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1 juli 1913 tot 2 juli 1935 (1913-1919 voor het kiesdistrict Amsterdam V)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 15 september 1931 (1913-1918 voor het kiesdistrict Amsterdam II)
 • lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van 5 juli 1916 tot 2 juli 1935

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/17)

 • lid Staatscommissie inzake een minder kostbare toepassing van het stelsel der financiële gelijkstelling bij het lager onderwijs (Staatscommissie-Rutgers), van 1926 tot december 1930
 • voorzitter Commissie van bestuur Provinciale Ziekenhuizen te Bakkum en Medemblik, omstreeks 1927

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1928 tot september 1928
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk V (Binnenlandse Zaken en Landbouw) 1930 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Interpelleerde in 1924 minister Ruijs de Beerenbrouck over het Bezoldigingsbesluit inzake de ambtenarensalariëring
 • Interpelleerde in 1929 minister Waszink over de schoolkwestie te Murmerwoude

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Richtte in 1894 samen met elf anderen de SDAP op
 • Was in 1913 tegenstander van regeringsdeelname door de SDAP

uit de privésfeer
 • Medeoprichter vereniging "De Radicale Kas" te Amsterdam
 • Medeoprichter radicale kiesvereeniging te Amsterdam, vanaf januari 1888
 • Zijn vader was kleermaker en vakbondsbestuurder. Hij was in Delft geboren.

verkiezingen
 • Versloeg in 1913 bij naverkiezingen in Amsterdam II J.R. Snoeck Henkemans (chu); de verkiezingen waren nodig, omdat Mendels voor Schoterland had geopteerd
 • Versloeg in 1917 dr. Z. Kamerling (anti-grondwetsherzieningscomité) na herstemming

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.