H.M. (Harmen) Gerbrandij

foto H.M. (Harmen) Gerbrandij
bron: Rijksarchief Leeuwarden

Friese veefokker die in 1945 door het Militair Gezag werd benoemd tot gedeputeerde van de provincie Friesland voor de CHU, wat hij tot 1970 ononderbroken is gebleven. Voerde op grote schaal ruilverkavelingen en concentratie van waterschappen door. Was in het begin van de jaren zestig acht maanden lid van de Tweede Kamer, waar hij echter nooit het woord heeft gevoerd. Typeerde zichzelf als boeren-gedeputeerde.

CHU
in de periode 1962-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Harmen Martens (Harmen)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sneek (gem. Wymbritseradeel, Frl.), 16 juli 1902

overlijdensplaats en -datum
Sneek, 18 november 1981

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lid Gedeputeerde Staten (belast met bestuurlijke zaken, landinrichting, polder- en waterschapsbestuur) van Friesland, van 3 mei 1945 tot 3 juni 1970
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 18 juni 1946 tot 3 juni 1970
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 oktober 1962 tot 5 juni 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/11)

  • voorzitter Friese Zuivelvereniging
  • voorzitter "Christelijk Lyceum" te Sneek

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
  • erevoorzitter Christelijke Lagere Landbouwschool te Sneek
  • erevoorzitter Nederlandse Vereniging voor Melkcontrole

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Als provinciebestuurder bundelde hij het versnipperde waterschaps- en polderbestuur. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor omvangrijke ruilverkavelingen.

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Tweede Kamer, juli 1959 (vacature-Calmeyer; benoeming niet aanvaard)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.