Mr. J.W. (Wil) van Gelder

foto Mr. J.W. (Wil) van Gelder
bron: Gemeentearchief Den Haag

Voorman van het protestants-christelijke ziekenfonds 'Het Groene Kruis' en secretaris van de CHU die vier jaar Tweede Kamerlid was. In het dagelijks leven advocaat en procureur. Als Kamerlid vooral deskundig op het gebied van volksgezondheid, justitie en ruimtelijke ordening. Voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften. Vond meer bevrediging in zijn werk bij het Groene Kruis dan in zijn Kamerwerk.

CHU
in de periode 1963-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Willem (Wil)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 31 januari 1911

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 23 januari 2007

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lid gemeenteraad van Nieuwer-Amstel, van 2 september 1946 tot 4 september 1962
  • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 6 juli 1954 tot 1 juli 1958
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 oktober 1960 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

  • lid Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
  • voorzitter Nationaal Centrum voor Kruiswerk, omstreeks 1975

afgeleide functies, presidia etc.
  • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten Generaal), van 2 oktober 1963 tot 22 februari 1967
  • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp wettelijke aansprakelijkheid kernenergie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 april 1964 tot februari 1965

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie (waaronder politie), ruimtelijke ordening, volksgezondheid en middenstandsaangelegenheden
  • Was in 1964 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Drank- en Horecawet

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Was aan de VU jaargenoot van W.F. de Gaay Fortman

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.