W.A. Froger

foto W.A. Froger
bron: stadsarchief Amsterdam

Kleine ingenieur en architect die als opvolger van Stieltjes door Amsterdam naar de Tweede Kamer werd gezonden. Begon zijn loopbaan bij de Marine en speelde daarna een belangrijke rol bij de plannen tot aanleg van het Noordzeekanaal. Kwam op 66-jarige leeftijd in de Kamer. De enkele keren dat hij over waterstaat of de marine sprak, las hij zijn rede voor, zonder echt in debat te treden. Speelde als Kamerlid dan ook slechts een bescheiden rol en verliet na drie jaar de politiek.

liberaal
in de periode 1878-1881: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Anthony

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 24 mei 1812

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 17 januari 1883

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • architect te Amsterdam, vanaf 1849
 • inspecteur van publieke werken te Amsterdam, van 1 december 1852 tot 1 mei 1856
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1878 tot 19 september 1881 (voor het kiesdistrict Amsterdam)

officiersrangen (2/3)
 • eerste luitenant-ingenieur, van 2 mei 1842 tot 10 oktober 1836
 • eerste luitenant der genie, van 10 oktober 1836 tot 10 juni 1849 (eervol ontslag op verzoek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Amsterdam, van 1867 tot 1871
 • lid commissie over zuivering van de grachten en waterbodems in Amsterdam, van september 1870 tot december 1872

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over waterstaatszaken en over marine

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Publiceerde in 1850 een plan over waterverversing van de Amsterdamse grachten
 • Was in 1861 medeontwerper van het plan tot aanleg van het Noordzeekanaal en diende hiervoor een concessie in
 • Ontwierp vele gebouwen in Amsterdam, onder meer het kantoor van de Nederlandsche Bank, een concertzaal en het gebouw van het Bijbelgenootschap. Ontwierp ook gebouwen in Duitsland.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was handelaar in en fabrikant van hoeden
 • Twee zoons van hem werden later generaal
 • Aan de Oostelijke Handelskade is een gedenkteken voor hem aangebracht vanwege zijn ontwerp voor het Noordzeekanaal

verkiezingen
 • Versloeg in 1878 bij tussentijdse verkiezingen jhr. A.F. de Savornin Lohman (a.r.) met ruim verschil (85 tegen 14 procent).
 • Was in 1881 geen kandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.