J. (Jan) Fokkema

foto J. (Jan) Fokkema

Dominee Fokkema. Rijzige, wat statische figuur in de ARP-Tweede Kamerfractie met galmende domineesstem. Werd pas op later leeftijd predikant, na eerst ambtenaar te zijn geweest bij de Raad van Arbeid. Hield zich als Kamerlid onder meer bezig met onderwerpen als de geestelijke verzorging van gevangenen en militairen, jeugdvorming en maatschappelijk werk. Was ook woordvoerder namens zijn fractie bij de behandeling van de Zondagswet.

ARP
in de periode 1946-1959: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Jan (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Arum (gem. Wonseradeel, Frl.), 1 februari 1893

overlijdensplaats en -datum
Amersfoort, 27 januari 1966

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 20 maart 1959
 • wethouder (van volksgezondheid en onderwijs) van Ede, van 25 april 1956 tot 1 februari 1962
 • hulpprediker Nederlandse Hervormde Kerk te Soest, van februari 1962 tot 1 augustus 1965

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

 • lid algemeen bestuur NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging), van 1945 tot 1966
 • deelnemer congres Europese Parlementaire Unie te Gstaad, september 1947 (eerste congres van Europese parlementariërs)

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1952 tot 21 december 1956
 • voorzitter vaste commissie voor Naturalisaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 september 1953 tot 20 maart 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volksgezondheid, maatschappelijk werk, jeugdzorg, defensie-personeelszaken en geestelijke verzorging van gevangenen en militairen

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1959 vanwege zijn leeftijd niet meer herkiesbaar gesteld, waartegen in de ARP enig verzet rees (met name uit de hoek van de Gereformeerde Bonders)

uit de privésfeer (3/4)
 • Zat tijdens de bezetting enige tijd ondergedoken. Zijn naam werd na de bezetting tijdens een proces tegen burgemeester M. Krijger van Lemsterland in verband gebracht met de arrestatie van zes joden die bij zijn schoonmoeder (mevr. De Vries-Frankema) ondergedoken zaten. Van enige betrokkenheid van hem daarbij bleek echter niets.
 • Zijn oudste zoon, die predikant was, stierf in het concentratiekamp Bergen-Belsen
 • Was in 1948 en in 1958 geruime tijd uitgeschakeld vanwege ziekte (in 1958 na hartaanval). Werd in januari 1959 opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.