A.N. Fleskens

foto A.N. Fleskens
bron: Het Leven/Spaarnestad

Dorpsburgemeester uit de Kempen, die in het interbellum één van de financiële woordvoerders van de RKSP was. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar en werd later burgemeester van Zesgehuchten en Geldrop. Vooral deskundig op het gebied van de pensioenen en belastingen. Kreeg enige bekendheid door zijn 'klompen- en schoenenwetten', voorstellen om de Brabantse klompen- en schoenenindustrie te beschermen. Stapte in 1935 over naar de Eerste Kamer. Werd in 1937 voorzitter van de katholieke boeren- en tuindersbond en was tevens lange tijd bestuursvoorzitter van de Boerenleenbank.

RKSP, KVP, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1910-1946: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Albertus Nicolaas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heesch (N.Br.), 20 april 1874

overlijdensplaats en -datum
Eindhoven, 1 februari 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • gemeentesecretaris en -ontvanger van Geldrop, van 1 februari 1898 tot 1 juli 1921
 • burgemeester van Zeshuchten, van 16 september 1905 tot 1 mei 1921 (benoemd bij K.B. van 26 juli 1905; gemeente in 1921 verenigd met Geldrop)
 • burgemeester van Geldrop, van 1 augustus 1908 tot 1 mei 1939
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1910 tot 14 september 1935 (in 1910-1918 voor het kiesdistrict Helmond)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1 juli 1919 tot 3 juli 1923
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1935 tot 23 juli 1946

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

 • lid Nationale Landstorm Commissie, omstreeks 1938
 • voorzitter Algemene Plattelandsmolest-verzekeringsfonds, vanaf 1941

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor de Belastingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juli 1933 tot september 1935
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk X (Arbeid, Handel en Nijverheid) 1927 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter bestuur Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, vanaf 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Bracht in 1928 samen met Smeenk (ARP) een initiatiefwet tot stand inzake het heffen van invoerrechten op klompen
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met financiën, verkeer, mijnbouw, landbouw en handel

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Raakte in februari 1920 gewond bij een auto-ongeluk en was ruim twee maanden uitgeschakeld

verkiezingen
 • Versloeg in 1910 I.A. Swane (rk) bij tussentijdse verkiezingen
 • Werd in 1913 en 1917 gekozen bij enkelvoudige kandidaatstelling
 • Werd in 1935 en 1937 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.