J.J. Fens

foto J.J. Fensvergrootglas

In de periode 1949-1961 de voornaamste defensie-woordvoerder van de KVP in de Tweede Kamer. Was luitenant-kolonel der artillerie en hoofd algemeen onderwijs aan de Koninklijke Militaire Academie, nadat hij daarvoor onder meer inlichtingenwerk op Curaçao had gedaan en officier was geweest bij de kustbewaking. Was ook actief in het NAVO-parlement en de parlementaire vergadering van de West-Europese Unie. Krachtig pleitbezorger van Europese samenwerking op defensiegebied. Na zijn Kamerlidmaatschap lid van de Raad van State.

KVP
in de periode 1949-1968: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

voornamen

Johannes Josephus

personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 4 december 1900

overlijdensplaats en -datum
Breda, 30 november 1968

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

hoofdfuncties en beroepen

 • tweede luitenant der artillerie, van 14 augustus 1924 tot 1928
 • officier bij de kustartillerie te Den Helder, van 14 augustus 1928 tot december 1930
 • adjunct van de Gouverneur van Curaçao, van januari 1931 tot juni 1936 (tevens belast met de leiding van de politieke inlichtingendienst voor Midden- en Zuid-Amerika)
 • docent SROA (School voor Reserve Officieren Artillerie), van 1936 tot 1 januari 1939
 • officier bij de kustartillerie te Den Helder, van 1 januari 1939 tot mei 1940
 • particulier secretaris van de burgemeester van Breda, van 1940 tot 1941
 • docent en commandant, SROA (School voor Reserve Officieren Artillerie) te Breda, van 1946 tot juni 1949 (gepensioneerd als luitenant-kolonel)
 • algemeen hoofd onderwijs, KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1948 tot juni 1949
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1949 tot 16 december 1961
 • lid Raad van State, van 16 december 1961 tot 30 november 1968 (benoemd bij K.B. van 6 november 1961)

gevangenschap/internering
krijgsgevangene, van 1942 tot 1945

officiersrangen
 • tweede luitenant der artillerie, van 14 augustus 1924 tot 14 augustus 1928
 • eerste luitenant der artillerie, van 14 augustus 1928 tot december 1938
 • kapitein der artillerie, vanaf december 1938
 • majoor der artillerie, tot 1948 (werd in februari 1949 tijdelijke luitenant-kolonel)
 • luitenant-kolonel der artillerie, van 16 februari 1949 tot 23 juli 1949 (eervol ontslag bij K.B. van 8 juli 1949)

nevenfuncties

 • lid bestuur Bijzondere Vrijwillige Landstorm, vanaf 1945
 • plaatsvervangend lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, van 5 mei 1951 tot 1 december 1954
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 5 juli 1955 tot 1 januari 1962
 • lid Defensiecommissie, omstreeks 1954 tot december 1961
 • lid Nederlandse delegatie naar de Tweede Conferentie van parlementsleden uit de NAVO-landen, van 19 november 1956 tot 23 november 1956
 • voorzitter Stichting Nederlands Steunfonds voor de Nederlandse Antillen, omstreeks 1961 en nog in 1967
 • lid Raad van Commissarissen Nederlandse Wapen- en Munitiefabriek "De Kruithoorn" N.V. te Naarden, omstreeks 1968
 • lid (en secretaris-generaal) Noord-Atlantische Assemblée

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1949 tot december 1956
 • voorzitter begrotingscommissie voor Oorlog en Marine (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 september 1949 tot 20 september 1950
 • lid parlementaire delegatie naar Duitsland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1950 tot maart 1950
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding over het wetsontwerp Goedkeuring van het Verdrag met de VS in zake wederzijdse hulpverlening bij de verdediging (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1950 tot maart 1950
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Oorlog en Marine (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 september 1953 tot 16 november 1953
 • voorzitter vaste commissie voor Oorlog en Marine (sinds 1959 Defensie) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 1953 tot 15 december 1961
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp inzake intrekking van het capitulantenstelsel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 december 1958 tot februari 1959
 • voorzitter Defensiecommissie (Raadgevende Vergadering West-Europese Unie), tot november 1961
 • lid afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State)
 • lid afdeling Defensie (Raad van State)
 • lid afdeling Landbouw en Visserij (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a
 • h.b.s.-b

hoger beroepsonderwijs
 • officiersopleiding KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1920 tot 1924

activiteiten

als parlementariër
 • Was defensie-woordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1951 met Koersen en Van Koeverden tot de minderheid van zijn fractie die vóór een motie-Donker stemde, waarin bezorgdheid werd uitgesproken over de bestaande onduidelijkheid over gratieverlening aan oorlogsmisdadigers
 • In 1958 stemden hij en Van Rijckevorsel als enigen van hun fractie vóór een (verworpen) motie-Bruins Slot waarin om een hernieuwde toelatingsprocedure voor 37 uit Indonesië afkomstige verstekelingen werd gevraagd
 • Behoorde in 1960 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) amendement-Blaisse/Berkhouwer stemden om in de Loterijwet voor de voetbaltoto geen maximumprijs vast te stellen

wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in 1949 in de Tweede Kamer de overleden oud-minister Fiévez op. Kwam via een kwaliteitszetel in de Kamer, nadat Sassen en Van Lieshout hadden bedankt voor het lidmaatschap.
 • Kreeg in mei 1959 45 stemmen bij de stemming voor de eerste kandidaat voor het Tweede Kamervoorzitterschap, omdat de PvdA-fractie Kortenhorst gebrek aan onpartijdigheid verweet

uit de privésfeer
Zijn vader was aannemer

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Breda (jeugdjaren)
 • Den Helder, tot november 1930
 • Curaçao, van november 1930 tot maart 1936
 • Den Helder, Loodsgracht 47, van 11 maart 1936 tot augustus 1937
 • Utrecht, Dantelaan 53, van 21 augustus 1937 tot oktober 1938
 • Den Helder, van 28 oktober 1938 tot augustus 1939
 • Voorburg, van 1 augustus 1939 tot december 1940
 • Breda, Boeimeersingel 16, van 21 december 1940 tot september 1966
 • Voorburg, Laan van Nieuw Oosteinde 148, van 26 september 1966 tot oktober 1967
 • Breda, Jan Nieuwenhuizenstraat 48, van 2 oktober 1967 tot 30 november 1968

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 30 mei 1959

overige onderscheidingen en prijzen
Gouden Kruis van Verdiensten Nederlandsch Roode Kruis, april 1936

rang(en) reserve-officier
 • reserve-kolonel der artillerie, titulair, vanaf juli 1949

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Wie is dat? 1956

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Den Helder, 3 november 1927

echtgeno(o)t(e)/partner
C.W. Bakker, Catharina Wilhelmina

kinderen
1 dochter en 1 zoon

vader
C.J. Fens, Cornelis Johannes

geboorteplaats en/of -datum
's-Hertogenbosch, 12 april 1868

moeder
S.M. Schreuders, Suzanna Maria

geboorteplaats en/of -datum
Rotterdam, 18 december 1871

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.