J.J. (Jan) Fens

foto J.J. (Jan) Fens
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

In de periode 1949-1961 de voornaamste defensie-woordvoerder van de KVP in de Tweede Kamer. Was luitenant-kolonel der artillerie en hoofd algemeen onderwijs aan de Koninklijke Militaire Academie, nadat hij daarvoor onder meer inlichtingenwerk op Curaçao had gedaan en officier was geweest bij de kustbewaking. Was ook actief in het NAVO-parlement en de parlementaire vergadering van de West-Europese Unie. Krachtig pleitbezorger van Europese samenwerking op defensiegebied. Na zijn Kamerlidmaatschap lid van de Raad van State.

KVP
in de periode 1949-1968: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Josephus (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 4 december 1900

overlijdensplaats en -datum
Breda, 30 november 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • algemeen hoofd onderwijs, KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1948 tot juni 1949
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1949 tot 16 december 1961
 • lid Raad van State, van 16 december 1961 tot 30 november 1968 (benoemd bij K.B. van 6 november 1961)

gevangenschap/internering
krijgsgevangene, van 1942 tot 1945

officiersrangen (2/5)
 • majoor der artillerie, tot 1948 (werd in februari 1949 tijdelijke luitenant-kolonel)
 • luitenant-kolonel der artillerie, van 16 februari 1949 tot 23 juli 1949 (eervol ontslag bij K.B. van 8 juli 1949)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Raad van Commissarissen Nederlandse Wapen- en Munitiefabriek "De Kruithoorn" N.V. te Naarden, omstreeks 1968
 • lid (en secretaris-generaal) Noord-Atlantische Assemblée

afgeleide functies, presidia etc. (2/12)
 • lid afdeling Landbouw en Visserij (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was defensie-woordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in 1949 in de Tweede Kamer de overleden oud-minister Fiévez op. Kwam via een kwaliteitszetel in de Kamer, nadat Sassen en Van Lieshout hadden bedankt voor het lidmaatschap.
 • Kreeg in mei 1959 45 stemmen bij de stemming voor de eerste kandidaat voor het Tweede Kamervoorzitterschap, omdat de PvdA-fractie Kortenhorst gebrek aan onpartijdigheid verweet

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.