Mr. H.B. (Henk) Engelsman

foto Mr. H.B. (Henk) Engelsman
bron: Gemeentearchief Rotterdam

Sociaaldemocratisch jurist die als bestuurder van Schiedam, Rijnmond en Zuid-Holland meer dan twintig jaar aan de weg timmerde. Was ambtenaar bij het directoraat-generaal van de Prijzen op het ministerie van Economische Zaken en later hoofd van de afdeling prijzen en ordeningszaken. Twee perioden lid van de Tweede Kamer waarin hij in de sterk bezette PvdA-fractie onvoldoende kansen kreeg om tot zijn recht te komen. Onopgesmukte man die van vele markten thuis was.

PvdA
in de periode 1958-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Barend (Henk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Batavia (Ned.-Indië), 9 december 1914

overlijdensplaats en -datum
Schiedam, 21 september 1979

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 oktober 1958 tot 20 maart 1959
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1962 tot 22 februari 1967
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met milieu, sociale aangelegenheden en economische zaken) van Zuid-Holland, van 2 juni 1970 tot 7 juni 1978
  • lid gemeenteraad van Schiedam, van 6 september 1978 tot 21 september 1979

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

  • lid bestuur Schiedamse Gemeenschap (bevordering culturele leven in Schiedam)
  • voorzitter Schiedamse Filmkring, vanaf maart 1962

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1966 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met ambtenarenzaken, binnenlands bestuur, onderwijsaangelegenheden (leerplicht), bezitsvorming, financiën, justitie (o.a. Algemene termijnenwet, regels omtrent makelaars) en economische zaken (prijsbeleid). Voerde in 1965 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet algemeen burgerlijk pensioenfonds.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Was na de bezetting actief bij de Politieke Opsporingsdienst

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.