B.A.A. (Ben) Engelbertink

foto B.A.A. (Ben) Engelbertink
bron: Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen

Onderwijsman en boerenzoon uit Oldenzaal, die in de KVP-Tweede Kamerfractie bijna vijfentwintig jaar behoorde tot het 'groene front'. Tegenspeler van Mansholt op het gebied van de grondpolitiek. Was in diverse delen van het land onderwijzer en later leraar aan een HTS en een middelbare-landbouwschool. Had als Kamerlid tevens speciale belangstelling voor het beleid ten aanzien van de werkende jeugd en voor het beroepsonderwijs. Fractievoorzitter van de KVP in de Overijsselse Staten. Harde werker, die zich ook buiten de Kamer inzette voor het onderwijs, de agrarische sector en 'zijn' Twente.

KVP
in de periode 1946-1970: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Bernardus Albertus Antonius (Ben)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Lemselo (gem. Weerselo, Ov.), 26 juli 1902

overlijdensplaats en -datum
Oldenzaal, 18 april 1971

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • leraar R.K. Middelbare Landbouwschool, van 1943 tot 1946
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 oktober 1946 tot 1 september 1970
  • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 1964 tot september 1970

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren en Sint-Michielsgestel, van 1942 tot 1943 (18 maanden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

  • lid Centrale Cultuurtechnische Commissie, omstreeks 1967
  • voorzitter curatorium Bonifatius Instituut in Twente

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel inzake de regeling van het leerlingwezen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 1963 tot februari 1966

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
  • Was in 1962 één van de woordvoerders van de KVP-fractie bij de behandeling van de 'Mammoetwet'
  • Was in 1966 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Wet uitkeringen wegen

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader overleed in 1905. Zijn stiefvader was onderwijzer.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.