J. (Jan) Emmens

foto J. (Jan) Emmens
bron: Beeldbank Nationaal Archief

In Drenthe geboren onderwijzerszoon, die in het niet erg socialistische Westland als sociaaldemocraat een voorname rol speelde als bestuurder. Tuinder in Naaldwijk en in die plaats lange tijd raadslid en na de oorlog wethouder. Vier jaar één van de landbouw-woordvoerders van de PvdA in de Tweede Kamer. Sobere socialist, met grote cultuur-historische belangstelling.

PvdA
in de periode 1948-1952: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Jan (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rolde (Dr.), 7 december 1897

overlijdensplaats en -datum
Naaldwijk, 21 februari 1988

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
  • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 augustus 1948 tot 15 juli 1952
  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 14 juni 1949 tot 2 juni 1966
  • wethouder (o.a. van financiën en sport) van Naaldwijk, van 4 september 1962 tot 1 september 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

  • lid Algemeen Armbestuur te Naaldwijk
  • hoofdingeland Hoogheemraadschap van Delfland, vanaf 1947

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw en daarnaast met visserij en waterstaat (Zuiderzeefonds)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Onttrok zich in december 1948 (met De Kadt) aan een stemming over een motie-De Groot waarin de tweede politionele actie werd veroordeeld. Zijn fractiegenoten stemden tegen.

uit de privésfeer
Zijn vader was hoofdonderwijzer en leraar aan de Rijkslandbouwwinterschool

verkiezingen
  • Was in 1952 zesde op de PvdA-kandidatenlijst in de kieskringen Leiden en Dordrecht en werd niet herkozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.