G. Elhorst

foto G. Elhorst
bron: Onze Afgevaardigden

Bakker uit Enschede die vier jaar afgevaardigde voor de ARP was. Versloeg in 1909 bij de Tweede Kamerverkiezingen in het district Enschede de sociaaldemocraat Van Kol. Als Kamerlid vooral actief bij de behandeling van de Bakkerswet, die de arbeidstijden in bakkerijen moest regelen. Was wethouder in Enschede en gedeputeerde van Overijssel en werd alom beschouwd als een goed bestuurder.

ARP
in de periode 1909-1913: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Gerrit

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 31 december 1865

overlijdensplaats en -datum
Enschede, 22 april 1935

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Enschede)
  • lid Gedeputeerde Staten van Overijssel, van 16 juli 1924 tot 9 juli 1934
  • lid gemeenteraad van Enschede, van 13 augustus 1934 tot 22 april 1935 (na fusie van Enschede en Lonneker)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • voorzitter Armenraad te Enschede
  • enkele functies in de Gereformeerde Kerk

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak slechts enkele malen in de Tweede Kamer; voerde het woord bij de behandeling van de ontwerp-Bakkerswet van Talma

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in februari 1901 bij tussentijdse verkiezingen in het district Enschede tot lid van Provinciale Staten van Overijssel gekozen, maar werd, nog voor hij zitting had kunnen nemen, bij de periodieke verkiezingen verslagen

verkiezingen
  • Versloeg in 1909 H.H. van Kol (sdap)
  • Werd in 1913 na herstemming verslagen door J.W. Albarda (sdap)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.