F.E.H. Ebels

foto F.E.H. Ebels
bron: Beeldbank Groningen

Oost-Groningse landbouwer die vanaf 1922 een bekwaam landbouw- en waterstaat-woordvoerder van de vrijzinnig-democraten in de Tweede Kamer was. Vooraanstaand op landbouwgebied en voorzitter van een staatscommissie over de prijzen en productiekosten in de landbouw. Bracht als Kamerlid in 1932 de Crisis-Pachtwet tot stand, die de financiële problemen van pachtboeren moest verlichten. Had tevens zitting in de gemeenteraad van Beerta en was eenentwintig jaar Statenlid in Groningen.

VDB, PvdA
in de periode 1922-1946: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Fekko Ebel Hajo

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kroonpolder (gem. Beerta, Gr.), 12 augustus 1878

overlijdensplaats en -datum
Winschoten, 14 januari 1951

begraafplaats en -datum
Nieuw-Beerta, 18 januari 1951

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), tot 9 februari 1946
  • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • lid Provinciale Staten van Groningen, van 4 juli 1916 tot 2 juli 1935 (1916-1919 voor het kiesdistrict Winschoten)
  • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, van 13 juli 1920 tot 3 juli 1923
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 4 juni 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/9)

  • voorzitter Raad van Commissarissen "Maatschappij tot Exploitatie van Laagspanningsnetten in Groningen"
  • lid Commissie van Toezicht op de hypotheekbanken, vanaf maart 1935

afgeleide functies, presidia etc.
lid vaste commissie voor Openbare Werken, Verkeers- en Waterstaatsaangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met landbouw en waterstaat. Sprak ook enkele keren over financiële onderwerpen.
  • Bracht in 1932 samen met P.J. Oud via een initiatiefwetsvoorstel de Crisis-Pachtwet tot stand. Deze wet opende voor pachters de mogelijkheid om bij het vervallen van een pachttermijn om pachtverlaging te vragen via bemiddeling van de kantonrechter. Was een minnelijke schikking tussen pachter en verpachter niet mogelijk, dan besliste een crisis-pachtcommissie, waarin naast de kantonrechter twee landbouwdeskundigen zaten.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Volgde in 1913 zijn overleden vader op als raadslid van Beerta en moest in 1916 ontslag nemen als raadslid in Beerta, omdat zijn broer daar tot burgemeester was benoemd

uit de privésfeer
Zijn vader was gemeenteraadslid. Hij weigerde in 1888 een benoeming tot Eerste Kamerlid.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.