Dr. K. (Klaas) van Dijk

foto Dr. K. (Klaas) van Dijk
bron: Fotobureau Stokvis

Intelligente Drentse slagerszoon, die in Groningen staatsrecht en sociologie studeerde. Promoveerde bij zijn leermeester P.J. Bouman op een studie over radio en volksontwikkeling. Was als student zeer actief in de JOVD. Werkte bij de regionale omroep, was docent sociologie en massacommunicatie en wethouder van Groningen. In 1963 Tweede Kamerlid voor de VVD, onder meer omroepspecialist, maar hij sprak ook over hoger onderwijs, defensie, economische zaken en volkshuisvesting. Leek in de politiek een grote toekomst tegemoet te gaan, maar maakte die verwachting niet waar. Erudiete aardige liberaal die al sinds zijn geboorte niet beschikte over een normale rechterarm.

VVD
in de periode 1963-1976: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Klaas (Klaas)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Meppel, 21 augustus 1925

overlijdensplaats en -datum
Assen, 11 januari 1995

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • docent massacommunicatie, Rijksuniversiteit Groningen, van 1958 tot 1968
 • wethouder (van sociale zaken, volkshuisvesting en recreatie) van Groningen, van 2 september 1958 tot 22 juli 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 24 augustus 1976

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/11)

 • voorzitter programmaraad RONO (Regionale Omroep Noord en Oost), omstreeks 1971 tot 30 januari 1973
 • voorzitter Nederlands Museum "Kinderwereld" te Roden, omstreeks 1975

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 1971 tot mei 1975
 • voorzitter vaste commissie voor het Wetenschapsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 juni 1973 tot 24 augustus 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met culturele zaken, media, defensie (personeel), hoger onderwijs en wetenschapsbeleid, en Koninkrijksaangelegenheden. In 1968 was hij woordvoerder bij het debat over de Nota Ontwikkeling van het Noorden des Lands. Voerde in 1969 het woord bij het interpellatiedebat over de bezetting van het Maagdenhuis en in 1970 over bij het debat over de universitaire bestuurshervorming. Hield zich aanvankelijk ook bezig met volkshuisvesting, binnenlands bestuur (gemeentelijke herindeling) en onderwijs (werkende jongeren, leerlingwezen) en voerde voorts in 1966 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Natuurbeschermingswet.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam ontslag als Tweede Kamerlid om zich te kunnen inzetten voor de komst van een liberale omroeporganisatie

uit de privésfeer
 • Was in zijn jeugd bij de padvinderij

anekdotes en citaten
 • Maakte soms zelf humoristische opmerkingen over het missen van zijn rechterarm. Zo placht hij, als aan de uitspraak van Gruijters ("Ik tel m'n vingers na als ik een confessioneel een hand heb gegeven") werd herinnerd, te zeggen, wijzend op zijn rechterschouder: "Kunt u nagaan wat mij is overkomen..."

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.