Mr. J.E.W. (Jan) Duijs

foto Mr. J.E.W. (Jan) Duijs
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"

SDAP-Tweede Kamerlid uit Zaandam. Fel en venijnig debater, die vooral goed thuis was op het gebied van de sociale wetgeving, omdat hij daarvan tijdens zijn werk als bibliothecaris van de Rijksverzekeringsbank studie had gemaakt. Kwam in de Kamer vaak in botsing met de voorzitter. Hield in 1913 de langste parlementaire redevoering aller tijden om afhandeling van de Tariefwet te voorkomen en leidde in 1920 de obstructie tegen de Anti-revolutiewet. Zorgde er in 1913 voor dat al direct 'staatspensioentjes' werden uitgekeerd aan 70-plussers. Brak later met de SDAP.

SDAP, partijloos (ex-SDAP)
in de periode 1909-1937: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Eliza Wilhelm (Jan)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • J.E.W. Duijs, tot 16 december 1926 (tot hij in 1926 in de rechten afstudeerde)
 • Mr. J.E.W. Duijs, van 16 december 1926 tot 8 juni 1937

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 21 februari 1877

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 16 september 1941

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1902 tot december 1935
 • Nederlandsche Volkspartij, omstreeks 1937 (medeoprichter)
 • NSB (Nationaal-Socialistische Beweging), vanaf 1938

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Duijs (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 november 1935 tot 8 juni 1937

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/14)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 8 juni 1937 (in 1909-1918 voor het kiesdistrict Zaandam)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 6 september 1927 tot 1 september 1931
 • vrederechter, van augustus 1941 tot 15 september 1941 (functie nooit uitgeoefend)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

 • secretaris Bond van Arbeiderswoningbouw-verenigingen, omstreeks 1925
 • redacteur ontwikkelingsblad "Beschaving en Wetenschap", van 1928 tot 1931

afgeleide functies, presidia etc.
lid vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/9)
 • Verdedigde in 1923 met succes het door Sannes ingediende initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Invaliditeitswet. Sannes was hier zelf vanwege ziekte niet toe in staat.
 • Diende in 1929 met zeven fractiegenoten een initiatiefwetsvoorstel in om in de Zuiderzeesteunwet een tegemoetkoming wegens waardevermindering op te nemen. Het voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Hield bij de behandeling van de Invaliditeits- en Ouderdomswet 25 en 29 oktober 1912 een redevoering van in totaal negen uur, als onderdeel van een obstructietactiek om te voorkomen dat de Tariefwet nog voor de verkiezingen zou worden behandeld
 • Keerde zich na 1933 tegen het revolutionaire en anti-militaristische karakter van de SDAP
 • Werd op 16 november 1935 uit de fractie van de SDAP gezet en in december 1935 geroyeerd als lid van de SDAP

verkiezingen
 • Versloeg in 1909 in het district Zaandam na herstemming H.J.C. van Tienen (lib.)
 • Versloeg in 1913 na herstemming J. Limburg (vdb)
 • Versloeg in 1917 L.L.H. de Visser (sdp)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Jan Erwtenwater" (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.