L.F. Duymaer van Twist

foto L.F. Duymaer van Twist
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN

Vooraanstaand ARP-Tweede Kamerlid uit orthodox-gereformeerde hoek. Langstzittende Kamerlid uit de parlementaire geschiedenis (1901-1946). Vermaard omdat hij tijdens zijn lidmaatschap van luitenant opklom tot generaal en vanwege het feit dat hij het 'Leve de Koningin' aanhief op Prinsjesdag. Kwam in 1901 als afgevaardigde voor Steenwijk in de Tweede Kamer. Defensie-woordvoerder en behartiger van de belangen van de Zuiderzeevissers. Oprichter van de Bond tegen het Vloeken en van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, een tegen revolutionaire woelingen gerichte burgerwacht. Had als koosnaam 'Duympie'.

ARP
in de periode 1901-1946: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Lodewijk Franciscus

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 november 1865

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 augustus 1961

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • tweede luitenant, infanteriebataljon te Leiden, van 18 november 1889 tot 1894
 • eerste luitenant, infanteriebataljon te Gouda, van 1894 tot september 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1901 tot 19 juni 1905 (voor het kiesdistrict Steenwijk)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 4 juni 1946 (in 1905-1918 voor het kiesdistrict Steenwijk)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 7 september 1915 tot 3 september 1935 (in de periode 1915-1919 gekozen in district II)

officiersrangen (4/8)
 • luitenant-kolonel-titulair der infanterie b.d., van 1920 tot 1924
 • kolonel-titulair der infanterie b.d., van 31 augustus 1924 tot 31 augustus 1926
 • generaal-majoor-titulair der infanterie b.d., van 31 augustus 1926 tot 31 augustus 1930
 • luitenant-generaal-titulair der infanterie b.d., vanaf 31 augustus 1930

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/19)

 • lid Raad van Toezicht Vereeniging voor Luchtbescherming, vanaf januari 1937
 • lid bestuur Vereeniging voor onderwijs aan schipperskinderen

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1937 tot september 1937
 • voorzitter begrotingscommissie voor Oorlog en Marine (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 1945 tot 3 juni 1946

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Nationaal Christen-Officierenvereeniging, vanaf 1950

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Interpelleerde op 5 november 1918 de ministers Ruijs de Beerenbrouck en Alting von Geusau over het militaire beleid (de interpellatie werd gecombineerd met die van Troelstra, K. ter Laan en Kruyt over het zelfde onderwerp).
 • Onttrok zich in 1925 aan de stemming over het amendement-Kersten over de afschaffing van het gezantschap bij de Paus; de rest van de ARP-fractie (m.u.v. Visscher) stemde tegen
 • Onttrok zich in 1926 samen met zijn fractiegenoot Visscher aan de stemming over het (nieuwe) begrotingsartikel over gelden voor het gezantschap bij de Paus. Ook Scheurer was afwezig. De verwerping van het artikel met 48 tegen 41 stemmen maakte een einde aan dat gezantschap.

opvallend stemgedrag (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Na een conflict werd in 1935 de Prot.Chr. Schippersbond "Duymaer van Twist" opgericht
 • Oprichter van de Bond tegen het Vloeken
 • Pleitbezorger van de homeopatie

uit de privésfeer
 • Was in 1914-1919 medeorganisator van het Tweede Sociaal Congres
 • Raakte in mei 1920 gewond bij een auto-ongeluk in Overveen

anekdotes en citaten
 • Onder zijn leiding hief de rechterzijde op 11 juli 1919 het Wilhelmus aan, nadat de sociaaldemocraten na aanvaarding van de Arbeidswet van Aalberse, waarmee onder meer de acht-urige werkdag werd ingevoerd, de 'Achturenmars' hadden gezongen.
 • Vanwege zijn stentorstem noemde men hem ook wel de trombone van Steenwijk

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1909 J. van Gilse (lib.)
 • Versloeg in 1913 E. van Ketwich Verschuur (lib.)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "Duympie" (koosnaam in de volksmond)
 • "de Generaal"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • D. Hans, "Duympie", in: "Parlementsfilm" (z.j.)
 • J.W. van Frankenhuyzen, "L.F. Duymaer van Twist: De levensgang van een goed vaderlander; 1865-9 november - 1935" (Amsterdam, 1935)
 • J.A. de Wilde en C. Smeenk, "Het volk ten baat. De geschiedenis van de AR Partij", 347-348
 • "Duymaer van Twist: een stijdbaar Calvinist", Trouw, 7 augustus 1961
 • W. Slagter, "Duymaer van Twist, Lodewijk Franciscus (1865-1961)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 150
 • Ned. Patriciaat, 1912

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-Duymaer van Twist, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.