G. Diepen

foto G. Diepen
bron: gemeentearchief Roermond

Katholiek Tweede Kamerlid. Kwam in mei 1891 tussentijds in de Tweede Kamer, maar maakte na een jaar plaats voor oud-minister Jhr. Ruijs van Beerenbroek. Zoon van een Tilburgse lakenfabrikant en zelf ook enige tijd lakenhandelaar. Werd in 1889 burgemeester van Roermond, wat hij echter slechts tweeënhalf jaar bleef. Vader van A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch.

Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1891-1892: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

George

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 4 augustus 1834

overlijdensplaats en -datum
Vught, 16 oktober 1918

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • rentenier, vanaf 1872
  • burgemeester van Roermond, van 1 juni 1889 tot 1 november 1891
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 mei 1891 tot 7 juni 1892 (voor het kiesdistrict Roermond)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

majoor-commandant der schutterij te 's-Hertogenbosch

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak slechts eenmaal als Tweede Kamerlid, over de traktementen voor beambten

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Ondertekende voor de verkiezingen van 1891 met 13 andere conservatief-katholieke Tweede Kamerleden een manifest waarin onder meer stelling werd genomen tegen het verbond met de antirevolutionairen en werd gepleit voor lagere defensielasten. Verder werd aangedrongen op herstel van het gezantschap bij de paus.
  • Kondigde na de raadsvergadering van 29 september 1891 onverwachts zijn ontslag aan als burgemeester

uit de privésfeer
  • Vader van mgr. A.F. (Arnold Frans) Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch
  • Zijn vader was lid van de firma "Diepen & Jellinghaus & Co." en van de firma "J.N. Diepen & Co." lakenfabrikanten te Tilburg en voorts lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant

verkiezingen
  • Werd in mei 1891 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
  • Versloeg in juni 1891 L.G. Gerardts (lib.)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.