Mr. J. (Jaap) Cramer

foto Mr. J. (Jaap) Cramer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Drents archief

Vrijzinnige dokterszoon die in zijn studententijd werd beïnvloed door de Quakers en het socialisme. Leidde in crisistijd de economische en maatschappelijke opbouw en na de oorlog de wederopbouw van Drenthe. In bezettingstijd een vooraanstaand leider van de verzetsbeweging. Hield als Eerste Kamerlid voor de PvdA een rede die de aanzet gaf tot de totstandkoming van de Wet op het Kleuteronderwijs. Eindigde zijn loopbaan als Commissaris van de Koningin van Drenthe. Bleef tot aan zijn dood op honderdjarige leeftijd vrijgezel.

SDAP, PvdA
in de periode 1945-1964: lid Eerste Kamer, Commissaris van de Koning(in), lid College van Vertrouwensmannen

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacob (Jaap)

geboorteplaats en -datum
Heukelum (Z.H.), 25 februari 1899

overlijdensplaats en -datum
Assen, 25 april 1998

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • adjunct-secretaris Centrale Vereeniging voor den opbouw van Drenthe te Assen (sociaal-cultureel werk), van januari 1927 tot 1935
 • secretaris/directeur Centrale Vereeniging voor den opbouw van Drenthe te Assen (later Stichting "Opbouw Drenthe"), van 1935 tot 15 juli 1951
 • lid College van Vertrouwensmannen, van augustus 1944 tot 26 mei 1945 (door de regering aangewezen college dat na de bevrijding het gezag moest waarnemen)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 15 juli 1951
 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, van 15 juli 1951 tot 1 maart 1964 (benoemd bij K.B. van 25 mei 1951)

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid adviescommissie voorzieningen voor studenten, vanaf 1953
 • voorzitter Commissie voor het Onderzoek naar de Ontwikkelingsmogelijkheden van de Nederlandse jeugd

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was onderwijswoordvoerder van de PvdA in de Eerste Kamer. Hield zich ook bezig met aangelegenheden betreffende de wederopbouw.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als Commissaris een actief lobbyist voor zijn provincie en voorzitter van de Provinciale Commissie voor de werkgelegenheid. Wist o.a. vestiging van de kunstzijdefabriek Danlon in Emmen te bewerkstellingen. Zette zich ook in voor bevordering van het toerisme door aanleg van provinciale fietspaden. Dit fietspadennetwerk werd in 1961 door de koningin fietsend in gebruikgenomen.

uit de privésfeer (3/4)
 • Was tijdens de bezetting organisator van het verspreidingsapparaat van Vrij Nederland
 • Was betrokken bij de zgn. Zwitserse weg, die contacten legde tussen het bezette Nederland en Londen
 • Zijn vader was bestuurslid van de Christelijk-Sociale Partij

anekdotes en citaten
 • Het 'bezwaar' bij zijn benoeming tot CdK dat hij vrijgezel was, werd door minister Van Maarseveen ter zijde geschoven met het argument dat zijn zuster, directrice van een ziekenhuis, hem zo nodig kon bijstaan bij representatieve taken

verkiezingen
 • In 1946 en 1948 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Cranborn" (schuilnaam als vertrouwensman)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.