Ir. Ch.G. (Charles) Cramer

foto Ir. Ch.G. (Charles) Cramer
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Ingenieur in Nederlands-Indië, lid van de Volksraad en koloniaal-woordvoerder van de SDAP. Was korte tijd leraar in Semarang en speelde daarna als waterstaakundig ingenieur een belangrijke rol bij irrigatiewerken. In Indië lid van de gematigde sociaaldemocratische ISDP, die wilde samenwerken met de nationalisten. Vroeg in de Volksraad om hervormingen. Tijdens verlof in Nederland gaf hij financiële steun aan de SDAP en na terugkeer werd hij voor die partij eerst senator en daarna, in 1925, Tweede Kamerlid. Werd allengs radicaler en was niet altijd even voorzichtig bij zijn uitlatingen, getuige zijn positieve reactie op de muiterij op 'De Zeven Provinciën' in 1933.

SDAP
in de periode 1923-1937: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Charles Guillaume (Charles)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sido-Ardjo (Ned.-Indië), 20 oktober 1879

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 18 september 1976

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1911 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 31 augustus 1925
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1925 tot 8 juni 1937
 • lid gemeenteraad van Bloemendaal, van 3 september 1935 tot 1 september 1937
 • gepensioneerd, vanaf 1937 (reis door Azië)

gevangenschap/internering
geïnterneerd Japanse gevangenenkamp nabij Tjimahi (Java), van 1942 tot 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter Vereniging van Landsdienaren
 • lid commissie van advies inzake economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië, vanaf mei 1936

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 17 maart 1925

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Interpelleerde in 1930 minister De Graaff over eventuele plannen van de regering om het interneringskamp Boven-Digoel op te heffen
 • Interpelleerde in 1933 minister Colijn over de politieke gebeurtenissen in Indië

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Gaf tijdens zijn verlofperiode in 1913-1915 financiële steun aan de SDAP
 • Was in januari 1952 één van de ondertekenaars van een oprichtingsmanifest van 'de Derde Weg', een anti-militaristische vredesbeweging die de Oost-West-tegenstelling wilde doorbreken

uit de privésfeer
 • Zijn moeder overleed 26 juni 1880 in Sido-Ardjo (Nederlands-Indië)

verkiezingen
 • Werd in 1923 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.