Dr. P.J. Costerus

foto Dr. P.J. Costerus

Rector van het gymnasium in Sneek, die in 1849 tot Tweede Kamerlid werd gekozen. Kwam uit een Edamse familie van bestuurders; zijn vader was kaashandelaar en burgemeester van Edam. Aanvankelijk studeerde hij theologie, maar later letterkunde. Was lid van diverse literaire genootschappen. Tamelijk actief als deelnemer aan debatten. Werd in 1850 niet meer herkozen.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1849-1850: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Pieter Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Edam, 3 oktober 1806

overlijdensplaats en -datum
Sneek, 15 maart 1862

3.

Partij/stroming

stroming(en)
'pragmatisch' liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • conrector Gymnasium te Arnhem, van 1840 tot 1843
  • rector Gymnasium te Sneek, van 1843 tot 1862 (liet zich tijdens zijn Kamerlidmaatschap vervangen)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Sneek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid Provinciaal kerkbestuur Friesland

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer over uiteenlopende onderwerpen; onder andere bij de behandeling van de Scheepvaartwetten, van de Wet op de parlementaire enquête, bij justitiële onderwerpen, en bij behandeling van de Kieswet en van pensioenwetten

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader was kaashandelaar en burgemeester van Edam. Hij overleed in 1819. Na het overlijden van zijn vader trad zijn oudste broer op als zijn voogd.
  • Zijn broer Hendrik was wethouder van Edam

verkiezingen
  • Versloeg in 1848 jhr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen na herstemming
  • Werd in 1850 in de eerste stemmingsronde verslagen door H.U. Huguenin en A.F. Jongstra
  • Werd in 1852 verslagen door H.U. Huguenin

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.