Mr. J.M.L.H. (Jean) Clercx

foto Mr. J.M.L.H. (Jean) Clercx

Limburgse politicus en bestuurder uit een oude, voorname familie, die aanvankelijke tot de liberalen behoorde. Kwam, zoals meer van zijn geloofsgenoten, na 1870 in conservatiever vaarwater terecht. In 1869 als liberaal kandidaat verslagen door Haffmans. Was vier jaar burgemeester van Maasbree en daarna in die gemeente wethouder (en later nog eens twee jaar burgemeester). Daarnaast notaris en redacteur van de Venlosche Courant. In 1882 in het district Boxmeer tot Tweede Kamerlid gekozen. Sprak daar over uiteenlopende onderwerpen.

Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1882-1894: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Mattheüs Ludovicus Hubertus (Jean)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kessel (Lb.), 26 juni 1830

overlijdensplaats en -datum
Blerick (gem. Maasbree, Lb.), 3 april 1894

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal, tot 1875
 • R.K. (Rooms-Katholieken), conservatief (na 1875)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/15)

 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 5 juli 1876 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Venlo)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 maart 1882 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Boxmeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Boxmeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Boxmeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Boxmeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Weert)
 • burgemeester van Maasbree, van 5 juli 1892 tot 3 april 1894

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

voorzitter schoolcommissie, gemeente Maasbree

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over waterstaat (spoorwegen), belastingen, binnenlands bestuur en justitie
 • Stemde in 1883 vóór de conclusie van een commissie van rapporteurs, waarin een de handelwijze van het Indische Gouvernement bij het afsluiten van een contract met de Bilitonmaatschappij werd veroordeeld. Aanneming van deze conclusie was voor minister De Brauw reden om af te treden.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Ondertekende voor de verkiezingen van 1891 met 13 andere conservatief-katholieke Tweede Kamerleden een manifest waarin onder meer stelling werd genomen tegen het verbond met de antirevolutionairen en werd gepleit voor lagere defensielasten. Verder werd aangedrongen op herstel van het gezantschap bij de paus.
 • Sloot zich in oktober 1891 aan bij de Centrumsclub, de Kamerclub van Katholieke Tweede en Eerste Kamerleden

uit de privésfeer
Zijn vader was notaris

verkiezingen
 • Werd in 1869 als liberaal Tweede Kamerkandidaat in het district Boxmeer verslagen door J.H.L. Haffmans
 • Werd in 1882 bij tussentijdse verkiezingen met ruime meerderheid (96% van de stemmen) gekozen. De jaren daarna steeds bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen, behalve in 1888 toen hij C.M. van der Heijden met 600 stemmen verschil versloeg.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Hiër van Bliërick (Heer van Blerick)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.