Mr. K. (Klaas) Bijlsma

foto Mr. K. (Klaas) Bijlsma
bron: Persoonlijkheden

Vrijzinnig-democratische notaris en advocaat, die in 1938 tussentijds in de Tweede Kamer kwam als opvolger van Oud. Als lid van een kleine fractie nam hij regelmatig deel aan debatten. Na de oorlog lid van de PvdA, maar later betrokken bij een poging om de VDB her op te richten. In Friesland en in zijn woonplaats Franeker actief in het maatschappelijk leven. Kreeg vooral bekendheid als voorzitter van de Permanente Commissie bij het kaatsen. Hield in die hoedanigheid stijlvolle en humoristische speeches. Vervulde ook honderden spreekbeurten voor Volksonderwijs.

VDB, PvdA
in de periode 1938-1946: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Klaas (Klaas)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Franeker, 27 november 1890

overlijdensplaats en -datum
Franeker, 23 maart 1975

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van 9 februari 1946 tot oktober 1947
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van januari 1948 tot januari 1953
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf januari 1953

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 1938 tot 4 juni 1946
 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton Leeuwarden, van 1 juni 1948 tot 1 december 1960
 • advocaat en procureur te Franeker, vanaf 1 december 1960

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 4 mei 1942 tot 19 april 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid hoofdbestuur Volksonderwijs
 • dijkgraaf waterschap Vijf Delen der Zeedijker Binnendijk, omstreeks 1946 en nog in 1955

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid van verdienste KNKB (Koninklijke Nederlandse Kaatsbond)
 • erelid Volksonderwijs

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over aangelegenheden inzake verkeer, sociale zaken en financiën en over binnenlandse zaken

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1947 betrokken bij een poging om de VDB opnieuw op te richten. Richtte in 1953 alsnog de VDB opnieuw op, maar die partij kreeg onvoldoende aanhang om levensvatbaar te zijn.

uit de privésfeer
 • Zijn broer was hoogleraar in Utrecht
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Franeker
 • Zijn (tweede) schoonvader was predikant

verkiezingen
 • Stond in 1946 op de twaalfde (onverkiesbare) plaats op de PvdA-kandidatenlijst in de kieskring Friesland

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
mr. P.C.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.