A. Buma

foto A. Buma
bron: Rijksarchief Leeuwarden

Liberaal Tweede Kamerlid, medestander van Kappeyne en Tak van Poortvliet. Als afgevaardigde voor het district Sneek gekozen. Voorzitter van de Zuiderzeevereniging en één van de voornaamste pleitbezorgers van inpoldering van de Zuiderzee. Diende daarover een initiatiefwetsvoorstel in, dat echter geen wet werd.

Kappeynianen, Liberale Unie
in de periode 1882-1888: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Age

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel Age Buma Ruurdszoon

geboorteplaats en -datum
Koudum (grietenij Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Frl.), 18 maart 1820

overlijdensplaats en -datum
Hindeloopen (Frl.), 29 november 1893

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • Kappeyniaan, van 1879 tot 1884

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 januari 1882 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid gemeenteraad van Hindeloopen, van 3 september 1889 tot 29 november 1893
 • tijdelijk wethouder van Hindeloopen, van augustus 1892 tot september 1892

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid bestuur Schippersvereniging "Schuttevaer"
 • voorzitter Zuiderzeevereniging, van april 1886 tot 29 november 1893

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Stemde in 1887 bij de grondwetsherziening vóór een (verworpen) amendement-Van Houten/De Ruiter Zijlker om in de Grondwet op te nemen dat de regeling van het kiesrecht aan de gewone wetgever zou worden overgelaten
 • Stemde in 1887 vóór een (verworpen) amendement-Heldt om in de Grondwet op te nemen dat de Staten-Generaal moest beslissen over oorlogsverklaring

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Ontwierp een plan tot droogmaking van de Zuiderzee en een deel van de Waddenzee en tot de aanleg van een groot aantal kanalen
 • Maakte in 1872 deel uit van een comité dat pleitte voor aanleg van een spoorwegverbinding van Amsterdam via oostelijk Noord-Holland naar Friesland
 • Richtte in 1886 samen met onder meer P.J.G. van Diggelen, A.C. Wertheim en H.C. Houven van Oordt de Zuiderzeevereniging op

uit de privésfeer
Zijn vader was overleed in 1831 in een psychiatrisch inrichting in Breda

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1886 de antirevolutionairen R.K. Okma, U.H. Huber en S. baron van Heemstra
 • Versloeg in 1887 de antirevolutionairen W.M. Oppedijk, W.G. baron Brantsen van de Zijp en K. Kater
 • Werd in 1888 in de district Sneek en Harlingen verslagen door W.M. Oppedijk (arp) en bij naverkiezingen in het district Sneek door W.G. baron Brantsen van de Zijp (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.