Mr. J.L. de Bruijn Kops

foto Mr. J.L. de Bruijn Kops
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Bekwame liberale econoom en politicus. Was aanvankelijk ambtenaar en daarna hoogleraar in Delft. In de Tweede Kamer sprak hij vooral over onderwerpen op het gebied van handel, vervoer en nijverheid. Medestander van Kappeyne van de Coppello. Naast zijn Kamerlidmaatschap actief als redacteur van 'De Economist' en medeoprichter van de Vereniging voor Statistiek. Zette zich ook in voor de bouw van volkswoningen. Matig spreker, die meer wetenschapper dan politicus was.

liberaal, Kappeynianen, Liberale Unie
in de periode 1868-1887: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacob Leonard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 22 december 1822

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 oktober 1887

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • Kappeyniaan, van 1879 tot 1884

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • lid Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten, van 1 juni 1860 tot 1 november 1864
 • hoogleraar staathuishoudkunde en administratief recht, Polytechnische School te Delft, van 1 november 1864 tot 16 augustus 1873 (benoemd bij K.B. van 8 oktober, sedert 25 februari 1868 op non-actief)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Alkmaar)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid Commissie belast met het afnemen der diplomatieke examens, vanaf 5 september 1879
 • voorzitter Vereeniging voor de Statistiek in Nederland, van 1880 tot 1887

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1882 tot november 1882
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1886 tot april 1887

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Oudste lid in jaren in de periode 1880-1887. Leidde in die hoedanigheid enkele keren de eerste vergadering na Prinsjesdag.
 • Stemde in 1887 bij de grondwetsherziening vóór een (verworpen) amendement-Van Houten/De Ruiter Zijlker om in de Grondwet op te nemen dat de regeling van het kiesrecht aan de gewone wetgever zou worden overgelaten

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

verkiezingen (3/10)
 • Versloeg in 1884 W. Bos (r.k.) na herstemming
 • Werd in 1886 bij de algemene verkiezingen samen met W. van der Kaay in de eerste stemmingsronde gekozen. Versloeg jhr. C. Hartsen (cons.) en H.W. van Marle (a.r.).
 • Werd in 1887 bij de algemene verkiezingen samen met W. van der Kaay in de eerste stemmingsronde gekozen. Versloeg Th. Heemskerk en H.W. van Marle (a.r.).

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.