S.Ch.C. (Charlotte) Bronsveld-Vitringa

foto S.Ch.C. (Charlotte) Bronsveld-Vitringa

Eerste vrouw in de katholieke Tweede Kamerfractie. Was gehuwd met een zoon van ds. Bronsveld, die bekendstond als nogal anti-Rooms. Ging pas op latere leeftijd over tot het katholicisme. Actief op sociaal-charitatief gebied en de drankbestrijding. Statige dame, die in de Kamer slechts enkele keren het woord voerde; met name over het gevaar van zedenverwildering. Behoorde tot de katholieke dissidenten die in 1923 tegen de Vlootwet stemden. Trok zich op latere leeftijd terug in een klooster.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1922-1925: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Sophie Charlotte Cornelie (Charlotte)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
  • S.Ch.C. Vitringa, van 30 oktober 1871 tot 2 augustus 1894
  • S.Ch.C. Bronsveld-Vitringa, vanaf 2 augustus 1894
  • Eerwaarde zuster Domna Joanna (als kloosterlinge)

geboorteplaats en -datum
Deventer, 30 oktober 1871

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 14 november 1933

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • lid gemeenteraad van Hoorn, van 2 september 1919 tot september 1927
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 15 september 1925
  • kloosterzuster, klooster der Benedictinessen "Maria Mediatrix" te Hekelghem, België, van 1927 tot 1933

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • lid hoofdbestuur Sobriëtas (drankbestrijding), omstreeks 1912
  • na haar Kamerlidmaatschap werkzaam in diverse sociale verenigingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met justitie en onderwijs; sprak vrij zelden

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader was rector te Deventer (1862-1890) en medewerker van dagblad "De Tijd" te Utrecht (1890-1894). Hij schreef veel over opvoeding en onderwijs en over vrouwenemancipatie.

verkiezingen
  • Was in 1925 nummer 2 op de R.K.-kandidatenlijst in de kieskring Amsterdam en werd niet herkozen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.