Jhr. C.M. Brantsen

foto Jhr. C.M. Brantsen
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie

Gelderse edelman, zoon van een gedeputeerde en broer van een Kamerlid, die op 26-jarige leeftijd burgemeester van Angerlo in de Graafschap van Zutphen werd. Als locale grootheid in 1888 bij een tussentijdse verkiezing in het district Lochem met gering verschil tot Tweede Kamerlid gekozen. Speelde in die functie geen opvallende rol en werd in 1891 door Lely verslagen. Nadien gedeputeerde van Gelderland.

antirevolutionair
in de periode 1888-1891: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Carel Marie

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel "Brantsen van Wielbergen"

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 30 oktober 1834

overlijdensplaats en -datum
De Steeg (gem. Rheden, Gld.), 14 januari 1909

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 2 juli 1884 tot 14 januari 1909 (voor het kiesdistrict Doesburg)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 november 1888 tot 15 september 1891 (voor het kiesdistrict Lochem)
  • lid Gedeputeerde Staten van Gelderland, van 8 juni 1892 tot 14 januari 1909

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer enkele malen over onderwerpen van ondergeschikt belang op het terrein van handel en nijverheid

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd 26 februari 1884 in een tussentijdse vacature gekozen als Statenlid, maar werd pas op 2 juli geïnstalleerd

uit de privésfeer
Zijn vader was wethouder van Arnhem, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland en staatsraad in buitengewone dienst

verkiezingen
  • Versloeg in 1888 bij tussentijdse verkiezingen jhr. J.G. ridder van Rappard (lib.) met tien stemmen verschil
  • Werd in 1891 verslagen door E.B. Kielstra (lib.)

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, tot 8 november 1899
  • baron, vanaf 8 november 1899

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.