J. (Johan) van de Brake

foto J. (Johan) van de Brakevergrootglas

Tweede Kamerlid voor de Boerenpartij, later voor de Groep-Harmsen (Binding Rechts). Was aanvankelijk lid van de SGP. Veehouder op de Veluwe. Als secretaris van de Boerenpartij was hij in 1968 hoofdrolspreler bij de breuk met Koekoek, die hem eigenmachtig optreden verweet. Tijdens de rumoerige partijvergaderingen roerde hij zich danig, maar in de Kamer veel minder.

Boerenpartij, groep-Harmsen (ex-BP)
in de periode 1967-1971: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Johannes (Johan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Doornspijk (Gld.), 7 april 1916

overlijdensplaats en -datum
Elburg (Gld.), 1 februari 1982

levensbeschouwing
Gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
 • SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), tot 1958
 • Boerenpartij, van 1958 tot juni 1968 (geroyeerd)
 • Binding Rechts, vanaf 19 oktober 1968

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Harmsen, van 27 juni 1968 tot 10 mei 1971

hoofdfuncties en beroepen

 • veehouder te Elspeet
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van september 1963 tot 3 juni 1970
 • lid gemeenteraad van Ermelo, van 6 september 1966 tot 1 september 1970 (sinds 1968 als onafhankelijk lid)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971

partijpolitieke functies

 • fractievoorzitter Boerenpartij, Provinciale Staten van Gelderland, van september 1965 tot juni 1968
 • secretaris Boerenpartij, van 1967 tot juni 1968

opleiding

voortgezet onderwijs
 • landbouwonderwijs te Doornspijk

overige opleidingen
 • diploma's landbouwboekhouding en paardenkennis

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw, visserij en verkeer en waterstaat

wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in 1965 Koekoek op als Statenlid

uit de privésfeer
Zijn vader was veehouder en landbouwer

woonplaats(en)/adres(sen)
Elspeet, Uddelermeerweg 38, omstreeks 1950 (nog in 1967)

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Doornspijk, 23 oktober 1947

echtgeno(o)t(e)/partner
E. Polinder, Engeltje

vader
J. van de Brake, Jan

geboorteplaats en/of -datum
Doornspijk, 28 september 1882

moeder
H. Wijnbergen, Hannesje

geboorteplaats en/of -datum
Doornspijk, 24 februari 1881

beroep grootvader (vaderskant)
landbouwer

beroep grootvader (moederskant)
smid

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.