O.T. Bosgra

foto O.T. Bosgravergrootglas

Antirevolutionair die dankzij zijn populariteit in eigen streek in 1888 in de Tweede Kamer kwam. Kon daar vanwege ziekte echter geen enkele rol spelen en overleed al na enkele maanden Kamerlidmaatschap. Had in die periode slechts één vergadering kunnen bijwonen.

antirevolutionair
in de periode 1888: lid Tweede Kamer

voornamen

Okke Tietes

personalia

geboorteplaats en -datum
Bergum (grietenij Tietjerksteradeel, Frl.), 28 oktober 1835

overlijdensplaats en -datum
Bergum (gem. Tietjerksteradeel, Frl.), 20 augustus 1888

levensbeschouwing
 • Nederlands Hervormd, tot 1886
 • Dolerend, van 1886 tot 1892 (belijdenis 13 oktober 1886)
 • Gereformeerd, vanaf 1892

partij/stroming

stroming(en)
liberaal (aanvankelijk)

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker in boomkwekerij van vader
 • boomkweker, tuinbouwbedrijf "Frisia" (ca. 30 ha.)
 • lid gemeenteraad van Tietjerksteradeel, van 28 mei 1870 tot 20 augustus 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 augustus 1888 (voor het kiesdistrict Bergum)

nevenfuncties

 • lid bestuur Vereeniging van Christelijk Nationaal Onderwijs, vanaf 23 mei 1865
 • ambtenaar burgerlijke stand, van 18 februari 1871 tot 20 augustus 1888

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Openbare lagere school te Bergum

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was liberaal kandidaat voor de gemeenteraad in 1870 en 1875, maar A.R.-kandidaat in 1888
 • Hij heeft slechts de opening van de Staten-Generaal kunnen bijwonen

uit de privésfeer
 • Hij overleed aan maagkanker
 • Oprichter van een chichoreifabriek te Bergum als werkverschaffing voor het personeel van de kwekerij gedurende de winter
 • Zijn vader was boomkweker
 • Zijn moeder overleegd in 1844 op 38-jarige leeftijd

verkiezingen
 • Versloeg in 1888 E.B. Kielstra (lib.) met bijna 150 stemmen verschil

woonplaats(en)/adres(sen)
Bergum

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
L. de Milliano, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (1976)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Bergum, 16 mei 1857

echtgeno(o)t(e)/partner
F. Riemersma, Folkje

kinderen
2 zonen en 6 dochters

vader
T.O. Bosgra, Tiete Okkes

geboorteplaats en/of -datum
Bergum, 28 december 1794

moeder
G.H. Graanstra, Grietje Harmanus

geboorteplaats en/of -datum
Rottevalle (grietenij Smallingerland), 11 maart 1806

broers en zusters
5 broers en/of zussen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.