Mr. G.A. Boon

foto Mr. G.A. Boon
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag

Militant liberaal Tweede Kamerlid en scherp debater, die over uiteenlopende onderwerpen sprak en zich in de jaren dertig fel tegen de NSB keerde. Tot 1921 voorman van de Liberale Unie in Friesland. Was advocaat in Leeuwarden en later in Den Haag en tijdens de oorlog in Canada. Amendeerde in 1931 met succes de Gemeentewet, zodat ook vrouwen benoembaar werden tot burgemeester. Leidde in 1945 een repatriëringscommissie, die zorgde voor transport van bevrijde Joden en politieke gevangenen.

Vrijheidsbond
in de periode 1922-1937: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerard Adolf

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 7 oktober 1882

overlijdensplaats en -datum
Beaconsfield (G.Br.), 21 oktober 1962

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Unie, tot 16 april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • waarnemend griffier Gerechtshof te Leeuwarden, van 1 april 1914 tot juli 1922
 • plaatsvervangend griffier Raad van Beroep te Leeuwarden, van 16 december 1913 tot juli 1922
 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton Leeuwarden, van 20 april 1916 tot juli 1922
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 8 juni 1937
 • advocaat en procureur te 's-Gravenhage, vanaf juli 1922

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Staatscommissie inzake concentratie van scholen voor bijzonder lager onderwijs, van 4 februari 1936 tot 16 december 1936
 • leider gemilitariseerde repatriëringscommissie (rang: kolonel), 1945

afgeleide functies, presidia etc.
lid vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/8)
 • Een door hem in 1930 ingediend (en aangenomen) amendement op het wetsontwerp Wijziging van de Gemeentewet maakte de benoeming van vrouwen tot burgemeester of gemeentesecretaris mogelijk
 • Interpelleerde in 1932 minister Verschuur over de grote bezwaren verbonden aan het op 1 mei 1932 in werking treden van de Winkelsluitingswet
 • Een motie van zijn hand, waarin werd gevraagd de behandeling van het wetsvoorstel inzake opheffing van kantongerechten te schorsen, leidde in 1933 mede tot het besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1922 Tweede Kamerkandidaat (en gekozen) door een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst. Bij een referendum onder de partijleden was mevrouw Wijnaendts Francken-Dyserink als tweede uit de bus gekomen. Hij wist - als partijsecretaris - ondanks een veel lagere score bij het referendum voor zichzelf een gunstiger plek te verwerven.
 • In reactie op een uitspraak van de dirigent Mengelberg in 1937 dat men in Duitsland geen principiële bezwaren zou hebben tegen de muziek van Mahler, stelde hij in "Het Vaderland" van 22 mei 1937 voor om 20.000 gulden bijeen te brengen, waarmee het Concertgebouworkest in staat zou worden gesteld in Berlijn onder Mengelbergs leiding een concert te geven met muziek van Mahler en Mendelssohn. Mengelberg en het Concertgebouworkest gingen hier niet op in.

uit de privésfeer
 • Verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen
 • Zijn echtgenote was actief in de Vrijheidsbond en bij de opvang van vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk (Haagsch Kindercomité). Na de oorlog speelde een belangrijke rol bij de stichting van miniatuurstad Madurodam.
 • Zijn dochter was gemeenteraadslid in Leiden (1958-1959)

verkiezingen
 • Was in 1937 kandidaat (o.a. nummer 2 op de lijst in Noord-Brabant en Limburg, en nummer 3 op de lijst in de kieskring Amsterdam) voor de Vrijheidsbond, maar werd niet herkozen

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
L. de Jong, "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog", deel XII (eerste helft)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.