W. (Walrave) Boissevain

foto W. (Walrave) Boissevain
bron: Beeldbank Amsterdam

Wat ijdele vertegenwoordiger van het gegoede Amsterdamse patriciaat en van de Amsterdamse handelsbelangen. Afkomstig uit de wereld van de grote scheepvaart- en handelsondernemingen; maakte vele grote reizen. Was zowel tijdens als na de Eerste Wereldoorlog Tweede Kamerlid voor de liberalen en tijdens het interbellum tevens wethouder van volkshuisvesting en publieke werken in de hoofdstad.

Vrij-Liberalen, Vrijheidsbond
in de periode 1913-1928: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Walrave (Walrave)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 4 juli 1876

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 19 april 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Bond van Vrije Liberalen, van 1906 tot 16 april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Amsterdam VII)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1925 tot 10 oktober 1928
 • wethouder (van publieke werken, volkshuisvesting en kunstzaken) van Amsterdam, van 20 september 1933 tot 3 september 1935
 • wethouder (van publieke werken) van Amsterdam, van 5 september 1939 tot 1 maart 1941

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/29)

 • voorzitter Amsterdamse Montessori School
 • voorzitter All People's Nations, afdeling Amsterdam

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter onderzoekscommissie over mogelijke fraude bij uitgifte van erfpachtgronden (gemeenteraad van Amsterdam), 1939 (de commissie concludeerde dat de tegen wethouder De Miranda (SDAP) ingebrachte beschuldigingen onjuist waren)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer hoofdzakelijk bezig met handel, Indische zaken en verkeersaangelegenheden

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Schoonzoon van B.W. Blijdenstein, bankier en raadslid te Amsterdam
 • Zijn vader was lid van de gemeenteraad van Amsterdam en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland (1886-1898 en 1901-1904)

verkiezingen
 • Versloeg in 1913 G.A.A. Middelberg (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1917 F. van Eeden (comité anti-grondwetsherziening) en B. de Ligt (csp)
 • Was in 1918 negende op de kandidatenlijst van de Vrije Liberalen en werd niet herkozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.