J.H. Blum

foto J.H. Blum
bron: Onze Afgevaardigden

Onderwijzer, leraar en onderwijsinspecteur die als ARP'er vier jaar voor het district Middelburg in de Tweede Kamer zat. Was tevens lid van de gemeenteraden van Alkmaar en Vlissingen en in Zeeland Statenlid. Werd in 1907 gedeputeerde van Zeeland en bleef dat tot 1922. In de Kamer een bescheiden regio-vertegenwoordiger.

ARP
in de periode 1909-1913: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan Heinrich

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 maart 1852

overlijdensplaats en -datum
Vlissingen, 17 november 1929

begraafplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 november 1929

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 5 juli 1905 tot 15 juni 1922 (1907-1919 voor het kiesdistrict Middelburg)
 • lid Gedeputeerde Staten van Zeeland, van 3 juli 1907 tot 15 juni 1922
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Middelburg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid bestuur Zeeuwse Hervormde Diaconale Inrichting
 • voorzitter Provinciale Zeeuwsche Vereeniging ter bestrijding der t.b.c.

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Patrimonium, afdeling Vlissingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Onttrok zich in 1912 met drie andere ARP'ers (onder wie Kuyper) aan de stemming over de ontwerp-Bakkerswet
 • Nam in 1922 ontslag als gedeputeerde vanwege zijn gezondheid

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 10 januari 1905 bij een tussentijdse verkiezing tot Statenlid gekozen, maar werd pas op 5 juli geïnstalleerd

uit de privésfeer
 • Verleende via giften diverse Zeeuwse (christelijke) instellingen
 • Zijn vader was ambtenaar

verkiezingen
 • Werd in 1905 in het district Alkmaar na herstemming verslagen door jhr. P. van Foreest (vl)
 • Versloeg in 1909 H. Snijders (vdb)
 • Werd in 1913 verslagen door de liberaal E.E. van Raalte

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.