Dr. C.F.J. Blooker

foto Dr. C.F.J. Blooker
bron: Onze Afgevaardigden

Amsterdamse arts en wethouder, die als volksgezondheidsspecialist vier jaar de liberalen vertegenwoordigde in de Tweede Kamer. Zoon van een bekende cacaofabrikant. Vervulde diverse functies op het gebied van de volksgezondheid.

oud- of vrije liberalen
in de periode 1905-1909: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Cornelis Frans Jacobus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 16 september 1852

overlijdensplaats en -datum
Voorburg, 3 juni 1912

3.

Partij/stroming

stroming(en)
oud-liberaal

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen, vanaf 23 juni 1906

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 13 juli 1892 tot 4 september 1906 (vanaf 1901 gekozen in district VI)
 • wethouder (van publieke werken, later armwezen en openbare gezondheid) van Amsterdam, van 14 november 1896 tot 5 september 1905
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 21 september 1909 (voor het kiesdistrict Amsterdam VII)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid Commissie van deskundigen onderhoud van de burgerbevolking in de Stelling van Amsterdam, vanaf december 1905
 • voorzitter Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst, afdeling 's-Gravenhage

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid van verdienste Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", vanaf mei 1892

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over volksgezondheidszaken, maar ook over enkele waterstaatkundige onderwerpen

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in november 1896 Treub op als wethouder van Amsterdam
 • Keerde zich in 1905 met Van Karnebeek en Van der Vlugt in de Vrij-liberale fractie tegen steun aan vorming van een liberaal parlementair minderheidskabinet

uit de privésfeer
 • Zijn vader was firmant van "Blooker's Cacao- en Chocoloadefabriek"
 • Medeoprichter van het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne

verkiezingen
 • Versloeg in 1905 Th. Heemskerk (arp)
 • Werd in 1909 verslagen door G.A.A. Middelburg (arp)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.