Mr. J. Bieruma Oosting

foto Mr. J. Bieruma Oosting
bron: Rijksacrhief Leeuwarden

Zeer behoudend Fries Tweede Kamerlid in het midden van de negentiende eeuw. Grietman (vanaf 1851 burgemeester) van Weststelingwerf en 1852 Tweede Kamerlid voor het district Leeuwarden. Zijn vader was in die plaats rechter. Na zijn benoeming tot kantonrechter werd hij niet herkozen. Later burgemeester van Leeuwarden. Had een (buitenhuis) bij Wolvega en later nabij Heerenveen.

conservatief
in de periode 1852-1858: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 5 september 1816

overlijdensplaats en -datum
Oranjewoud (gem. Schoterland, Frl.), 24 juli 1885

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

  • burgemeester van Weststellingwerf, van 1 juli 1851 tot 1 oktober 1854
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 mei 1852 tot 20 september 1852 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 15 april 1858 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 5 juli 1853 tot 4 juli 1865 (voor het kiesdistrict Heerenveen)
  • kantonrechter te Heerenveen, van 1 mei 1858 tot 1 september 1871 (benoemd bij K.B. van 14 april)
  • burgemeester van Leeuwarden, van 11 september 1871 tot 10 september 1877

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid Raad van Commissarissen Maatschappij van Weldadigheid, omstreeks 1875

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over justitie, koloniale aangelegenheden, handel, binnenlandse zaken en waterstaat

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was een kleindochter van G.F. van Asbeck tot Munsterhausen, lid Staatsraad , lid Notabelenvergadering en Eerste Kamerlid

verkiezingen (3/7)
  • Versloeg in 1854 bij de periodieke verkiezingen J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt (lib.)
  • Werd in 1858 verslagen door W.H. Idzerda (lib.)
  • Was in 1868, 1869 en 1871 kandidaat in het district Sneek, maar kreeg niet meer dan 10-16 procent van de stemmen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.