Mr. M. Bichon van IJsselmonde

foto Mr. M. Bichon van IJsselmonde
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Antirevolutionair Tweede Kamerlid in de tweede helft van de negentiende eeuw. Was afgevaardigde voor de districten Dordrecht en Gouda. Zoon van een Rotterdamse burgemeester. Trad nogal zelfstandig en gematigd op in de Kamer. Groot voorstander van de bijzondere school en oprichter van een vereniging van christelijke onderwijzers.

antirevolutionair
in de periode 1866-1883: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Marinus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 26 augustus 1815

overlijdensplaats en -datum
IJsselmonde (Z.H.), 22 mei 1889

3.

Partij/stroming

stroming(en)
antirevolutionair

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 5 juli 1853 tot 5 juli 1859 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 september 1868 tot 18 september 1871 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 maart 1874 tot 30 september 1883 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 3 juli 1883 tot 22 mei 1889 (voor het kiesdistrict Ridderkerk)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • heemraad waterschap van West-IJsselmonde, vanaf 1867
 • lid bestuur Asyl Steenbeek te Zetten, omstreeks 1885

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als Tweede Kamerlid enkele maken het woord over spoorwegen en onderwijs
 • Diende in 1880 bij de behandeling van de wet tot vaststelling van het Wetboek van Strafrecht een amendement in tot herinvoering van de doodstraf. Dit amendement werd verworpen. Stemde daarna als enige antirevolutionair tegen het wetsvoorstel.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Deed veel voor het bijzonder onderwijs en richtte in 1849 een bijzondere school eerste klasse op
 • Werkte in 1865 mee aan de oprichting van een vereniging van christelijke onderwijzers
 • Een broer van hem was burgemeester van Hillergersberg en van Bergschenhoek

verkiezingen (3/8)
 • Versloeg in februari 1874 bij tussentijdse verkiezingen in het district Gouda H.C. Verniers van der Loeff (lib.) na herstemming
 • Versloeg in 1877 P.Ph. van Bosse (lib.)
 • Versloeg in 1881 A.A. van Bergen IJzendoorn (lib.), burgemeester van Gouda

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.