H.A. van Beuningen

foto H.A. van Beuningen
bron: Gemeentearchief Utrecht

Industrieel en liberaal politicus; oprichter en directeur van de Steenkolen-Handelsvereeniging (SHV). Was aanvankelijk werkzaam bij de Rhijnspoorwegmaatschappij en daarna chef van het goederenvervoer van de Nederlandsche Centraal-Spoorwegmaatschappij. Richtte met zijn zwager in 1896 de SHV op, een aan de Duitse steenkolenturst gelieerde handelsmaatschappij. Was tevens voorzitter van de Utrechtse Kamer van Koophandel en raadslid, en werd in 1891 voor Utrecht tot Tweede Kamerlid gekozen. Stond aan de zijde van Tak van Poortvliet en werd in 1894 niet herkozen. Actief op diverse maatschappelijke terreinen.

Liberale Unie
in de periode 1891-1894: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hendrik Adriaan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rossum (Gld.), 18 juni 1841

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 7 februari 1908

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • Takkiaan, 1894

lid tussentijds gevormde fractie(s)
Kiesrecht-Kamerclub, van september 1893 tot maart 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 4 juli 1888 tot 7 februari 1908 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid Raad van Beheer N.V. SHV (Steenkolenhandelsvereeniging), van 1 april 1896 tot 1904

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

 • voorzitter Nederlandsche Pensioenvereeniging van Handswerklieden, afdeling Utrecht
 • voorzitter Raad van Commissarissen Steenkolenhandelsvereeniging, van 1904 tot 1908

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Protestantenbond

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over aangelegenheden betreffende vervoer, waterstaat en scheepvaart
 • Interpelleerde in 1892 minister Lely over de ontwerp-tarieven van vervoer op de spoorwegen

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Bezat huizen en boerderijen
 • Steunde diverse goede doelen en kunstuitingen
 • Zijn vader was predikant te Rossum en te Ameide en Tienhoven

verkiezingen
 • Versloeg in 1891 jhr. H.M.J. van Asch van Wijck en W.K.F.P. graaf van Bylandt (arp)
 • Werd bij de verkiezingen van 1894 verslagen door jhr. J. Röell en W.H. de Beaufort (anti-takkianen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.