Mr.dr. J. (Jan) van Best

foto Mr.dr. J. (Jan) van Best
bron: Onze Afgevaardigden

Advocaat uit Eindhoven, die in 1910 Tweede Kamerlid voor het gelijknamige district werd. In Eindhoven tevens enkele jaren wethouder. Geducht debater. Als Kamerkandidaat voerde hij al felle debatten met onder anderen Troelstra. Trad in 1918 terug als Kamerlid, nadat zijn werkzaamheden als belangenbehartiger voor de industrie in België hem in opspraak hadden gebracht en de RK-fractie hem niet volledig rehabiliteerde. Raakte later ook als wethouder in de problemen vanwege grondaankoop en week uit naar Brussel. Stond bij zijn politieke opponenten echter wel goed aangeschreven als bestuurder.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1910-1918: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Joannes (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Valkenswaard, 21 augustus 1880

overlijdensplaats en -datum
Brussel (België), 21 april 1958

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 oktober 1910 tot 23 maart 1918 (voor het kiesdistrict Eindhoven)
 • wethouder (van armenzorg en onderwijs) van Eindhoven, van 1 juni 1920 tot 24 juni 1924 (na uitbreiding van de gemeente Eindhoven)
 • rechtskundig adviseur te Brussel, van 1924 tot 1958

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • van regeringswege belast met behartiging van belangen van de Nederlandse handel en industrie in België, van juli 1915 tot 1918
 • lid Raad van Commissarissen Zuider Bank te Eindhoven, tot 1924

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk X (Landbouw, Nijverheid en Handel) 1913 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid mannenkoor te Eindhoven

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw, distributie, financiën en posterijen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Werd zelf in 1917 beschuldigd van onrechtmatige verrijking door te hoge declaraties en vermenging van functies, onder meer door in brieven onterecht gebruik te maken van de titel 'regeringscommissaris'. Kwam vanwege deze affaire tevens in conflict met de RK-fractie, die een commissie van onderzoek instelde. Hem werd vooral verweten onzorgvuldig te hebben gehandeld en het werd aan hemzelf overgelaten al dan niet op te stappen. Hij eiste daarom rechtsherstel door de fractie, die daartoe echter niet bereid was. Daarop vroeg hij ontslag als Kamerld.
 • Beëindigde in 1924 zijn gemeenteraadslidmaatschap na beschuldigd te zijn van aankoop van grond met voorkennis over een uitbreidingsplan. Hij zou deze grond tegen een zeer hoge prijs daarna weer aan de gemeente Eindhoven hebben verkocht. Werd later gezuiverd van iedere verdenking.
 • In 1925 kandidaat gesteld voor de Eerste Kamer, maar hij woonde toen al in Brussel en wilde daar blijven wonen

uit de privésfeer
Zijn vader was tabaksfabrikant (richtte in februari 1864 met zijn tweelingbroer Jasper de tabakskerverij "Gebr. Van Best" te Valkenswaard op)

verkiezingen
 • Versloeg in 1910 bij tussentijdse verkiezingen en in 1913 bij reguliere verkiezingen H. Spiekman (sdap)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Stond in 1918 als zesde op de R.K.-kandidatenlijst in de kieskring 's-Hertogenbosch en werd niet verkozen

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, juni 1929 (vacature-Verheijen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.