Mr. W.A. Bergsma

foto Mr. W.A. Bergsma
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Fries die lange tijd actief was in de Haagse politiek. Na de advocatuur en het burgemeesterschap van een plattelandsgemeente afgevaardigde voor het district Dokkum. Kwam daar vooral op voor de Friese belangen en maakte deel uit van de enquêtecommissie besmettelijke longziekte. Sloot zich aan bij de factie der Kappeynianen (jong- of vooruitstrevend liberalen). In 1884 werd hij vervangen door een gematigde liberaal. In 1894 werd hij Eerste Kamerlid en hij bleef dat tot zijn dood in 1901. Bewegelijke, drukke, levenslustige man.

liberaal, Kappeynianen
in de periode 1871-1901: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Adriaan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Idaard (grietenij Idaarderadeel, Frl.), 28 september 1829

overlijdensplaats en -datum
Dronrijp (gem. Menaldumadeel, Frl.), 15 maart 1901

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • Kappeyniaan, van 1879 tot 1884

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1871 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 4 juli 1888 tot september 1894 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • dijkgraaf waterschap "Vijf deelen zeedijken Binnendijks", van 1 april 1893 tot 15 maart 1901
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1894 tot 15 maart 1901 (voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid bestuur Vereeniging voor Lijkverbranding, omstreeks 1899
 • diverse functies op sociaal en economisch gebied

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid parlementaire enquetecommissie besmettelijke longziekte onder rundvee (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 april 1877 tot 28 maart 1878
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van april 1897 tot september 1897

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Interpelleerde in 1897 minister Van der Sleyden over het wetsvoorstel houdende aanvulling en verbetering van de Boterwet
 • Interpelleerde in 1897 (in de Eerste Kamer) minister De Beaufort over sluiting van de Belgische grens voor vee uit Nederland

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1884 als liberaal Kamerkandidaat vervangen, omdat hij tegen de klassenbelasting had gestemd. Door de liberale kiesvereniging Dokkum werden in 1884 twee nieuwe kandidaten gekozen: E.J. Attema en E.B. Kielstra, die hem en W.J. van Welderen baron Rengers bij de kandidaatstelling versloegen.

uit de privésfeer
Zijn vader was grietman en burgemeester van Idaarderadeel (1845-1851 en 1851-1881) en lid van Provinciale Staten van Friesland (1853-1881)

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1875 B.J. Gratama (a.r.)
 • Versloeg in 1879 A.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (a.r.)
 • Versloeg in 1883 U.H. Huber (a.r.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.