Drs. E.L. (Ed) Berg

foto Drs. E.L. (Ed) Berg
bron: Fotobureau Stokvis

Financieel woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer en later veertien jaar staatsraad. Veelzijdig bestuurskundige, fiscalist en macro-econoom. Kwam na wetenschappelijke en ambtelijke functies in 1966 tussentijds in de Kamer. Werd in 1971 directeur (en nadien hoofddirecteur) van de VNG en hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Man van grote lijnen en originele ideeën. Befaamd om zijn humor.

PvdA
in de periode 1966-2002: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Eduard Leonard (Ed)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 19 september 1932

overlijdensplaats en -datum
Heelsum (gem. Renkum), 1 juli 2022

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 juni 1966 tot 12 januari 1971
 • hoofddirecteur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1 december 1979 tot 1 juni 1988
 • lid Raad van State, van 1 juni 1988 tot 1 oktober 2002 (benoemd bij K.B. van 23 december 1987)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/21)

 • voorzitter Raad van Commissarissen Onderlinge Waarborgmaatschappij
 • voorzitter bestuur Stichting Auteurswet en Wet op de naburige rechten, tot 1 juli 2002

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid afdeling Financiën (Raad van State)
 • lid afdeling Verkeer en Waterstaat (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder financieel-economische vraagstukken en volkshuisvesting van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met het spreidingsbeleid en middenstandsaangelegenheden.
 • Voerde in 1968 en 1969 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Bij het aanvaarden van een andere functie in 1970 speelde mee dat hij het Tweede Kamerlidmaatschap, met werkweken van soms 80 uur, te zwaar vond. In 1967 overleed zijn naaste collega Van der Gevel aan een hartstilstand.

uit de privésfeer
 • In de oorlog ondergedoken bij een Noordwijkse vissersvrouw die in Voorschoten geëvacueerd was
 • Zijn echtgenote was in Nederlands-Indië geboren
 • Liet zich in februari 1984 voor de televisie interviewen door Adriaan van Dis als een voorbeeld van een psychiatrisch patiënt die toch goed terecht was gekomen

anekdotes en citaten
 • Zijn gebrek aan historische belangstelling weet hij aan het feit, dat zijn vader die hem als onderduikertje drie jaar les gaf, zich meer interesseerde voor filosofie dan voor geschiedenis. Vandaar dat hij wel wat wist van Emanuel Kant.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Prof.dr.ir. Tasberg (pseudoniem in "De Nederlandse Gemeente")

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.