Jhr.Mr.dr. E.A. van Beresteyn

foto Jhr.Mr.dr. E.A. van Beresteyn
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Actieve vrijzinnig-democraat met grote verdiensten op cultureel gebied. Had echter meer belangstelling voor het verleden dan voor de toekomst en kwam daardoor op den duur in conservatief vaarwater terecht. Was burgemeester van Veendam en werd in 1916 Tweede Kamerlid voor Winschoten. Hield zich vooral met crisisaangelegenheden (distributie) bezig. Had een uitermate slechte verstandhouding met Marchant, zeker nadat hij in 1918 (mede) de schuld kreeg van het niet verkiezen van Aletta Jacobs. Stapte na een conflict over de kandidaatstelling in 1922 uit de VDB-Kamerfractie. Botste als raadslid van Den Haag heftig met SDAP-wethouder Drees over de erfpacht. Pionier op gebied van genealogie.

VDB, fractie-Van Beresteyn (ex-VDB), groep-Van Beresteyn/Teenstra (ex-VDB)
in de periode 1916-1922: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Eltjo Aldegondus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 2 april 1876

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 september 1948

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), tot maart 1922
 • Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijke Kamerleden (Comité-Van Beresteyn), 1922
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 1924

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Teenstra/Van Beresteyn (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 februari 1922 tot 24 juli 1922 (was op 4 januari 1922 al uit de VDB-fractie gezet)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • burgemeester van Veendam, van 1 november 1910 tot 28 juni 1916 (benoemd bij K.B. van 18 oktober)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 juni 1916 tot 24 juli 1922 (in 1916-1918 voor het kiesdistrict Winschoten)
 • directeur Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, van 27 mei 1945 tot 15 september 1948 (tevens oprichter)
 • raadadviseur ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 1945 tot 1948 (met name voor monumentenzorg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/21)

 • beheerder Ikonografische afdeling van het Rijksbureau van Ikonografische Documentatie
 • commissaris Maatschappij van Weldadigheid, omstreeks 1938

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk Va (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 1920 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk V (Binnenlandse Zaken) 1922 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Een door hem in 1921 ingediende (en aangenomen) motie leidde tot intrekking door minister König van het wetsontwerp inzake de electriciteitsvoorziening
 • Diende in 1921 samen met de fractievoorzitters van de grote fracties een initiatiefvoorstel in om de taak van de Crisis-enquêtecommissie niet op 1 januari 1922, maar pas op 1 juni 1923 te laten vervallen; dit voorstel werd in 1921 wet.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Als lid van de gemeenteraad van 's-Gravenhage hield hij zich vooral bezig met woningbouw en cultuurbeleid
 • Zijn motie in de Haagse gemeenteraad tegen een erfpachtsregeling van wethouder Drees leidde in 1931 tot een wethouderscrisis
 • Hij was betrokken bij de bouw van het gemeentemuseum en het raadhuis en bij het beleid van het residentie-orkest

uit de privésfeer (3/9)
 • In 1930 oprichter van de stichting "Nederland's patriciaat"
 • Het Vierhouter bos, dat afkomstig was van zijn schoonvader, was in 1944 een plaats voor wapendroppings en onderduikers
 • Overleed ten gevolgde van een verkeersongeval

anekdotes en citaten
 • Had grote behoefte aan decorum en hulde zich graag in het ambtskostuum van burgemeester. Zijn ambtscostuum is in 1966 door een van zijn dochters geschonken aan het Veenkoloniaal Museum te Veendam.

verkiezingen
 • Versloeg in 1916 bij een tussentijdse verkiezing R. Stenhuis (sdap)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Werd in 1918 met voorkeurstemmen gekozen. Kreeg als nummer vijf op de VDB-kandidatenlijst in de kieskringen in de westelijke provincies circa 5600 stemmen.

niet-aanvaarde politieke functies
 • burgemeester van Batavia
 • Gouverneur van Suriname

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.