Jhr. I.B.D. van den Berch van Heemstede

foto Jhr. I.B.D. van den Berch van Heemstede
bron: Onze Afgevaardigden

Vermogende aristocraat die vijfentwintig jaar een vrij onopvallend katholiek Tweede Kamerlid was voor het district Oosterhout. Zoon van een protestants (antirevolutionair) Kamerlid. Na zijn huwelijk met een Belgische gravin werd hij echter katholiek en in Haagse katholieke kringen was hij actief op charitatief gebied. Behoorde in de Kamer tot het overwegend conservatieve katholieke smaldeel. Hij sprak voornamelijk over landbouw, kiesrecht, belastingen en Brabantse aangelegenheden.

Bahlmanniaan ('Centrum') , Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1891-1916: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Isaäc Burchard Diederik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 16 april 1860

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 oktober 1917

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • landeigenaar en rentenier
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Oosterhout)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 1 augustus 1916 (voor het kiesdistrict Oosterhout)

5.

Nevenfuncties

 • lid Raad van Commissarissen N.V. dagblad en drukkerij "De Tijd"
 • lid bestuur R.K. Parochie "H. Jacobus" (Parkstraat) te 's-Gravenhage

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1912 tot september 1912

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
beschermheer R.K. Bond van Post- en Telegraafambtenaren, afdeling 's-Gravenhage

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak vrij zelden in de Tweede Kamer, onder andere over belastingen, landbouw, kiesrecht, en bij de behandeling van de ontwerp-Ongevallenwet

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in 1891 bij de verkiezing tot Tweede Kamerkandidaat in de katholieke kiesvereniging in het district Oosterhout met ruime meerderheid het zittende lid Th.L.M.H. Borret
 • Nam wegens gezondheidsredenen ontslag als Tweede Kamerlid

uit de privésfeer
 • Van zijn tien broers en zusters waren er vijf niet gedoopt en vijf als remonstrant gedoopt. Het was in die tijd gebruikelijk om bij gemengde huwelijken de ene helft van de kinderen in de godsdienst van de vader te dopen en de andere helft in die van de moeder.
 • In 1867 stond het gehele gezin als Nederlands Hervormd ingeschreven in het bevolkingsregister van Den Haag
 • In 1891 stond als functie vermeld: vertegenwoordiger van de Oost- en West-Benoordenhoutse polder

verkiezingen (3/7)
 • Werd in november 1907 bij tussentijdse verkiezingen voor een lid van de Eerste Kamer in Provinciale Staten van Noord-Brabant verslagen door C.A.M. Raijmakers (35 tegen 22 stemmen)
 • Versloeg in 1909 Mr. P. Tideman (v.l.) met grote meerderheid
 • Versloeg in 1913 G.W. Kernkamp (v.d.) met grote meerderheid

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.