J.A. (Jouke) Bakker

foto J.A. (Jouke) Bakker

Fries CHU-Tweede Kamerlid van eenvoudige komaf. Vertegenwoordiger van de Friese christelijk-historischen en in 1918 dankzij voorkeurstemmen gekozen. Afkomstig uit de kring van de Christelijke Nationale Werkmansbond. Hield zich als Kamerlid met uiteenlopende onderwerpen bezig, vooral op het gebied van economische zaken, landbouw en verkeer. Pleitbezorger van de landarbeiders. Was tevens 32 jaar raadslid in Menaldumadeel en was actief op kerkelijk gebied. Autodidact, die gekenschetst werd door zijn eenvoud, gemoedelijkheid en kinderlijke, blijmoedige geloof.

CHU
in de periode 1918-1945: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jouke Annes (Jouke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Menaldum (gem. Menaldumadeel, Frl.), 3 juli 1873

overlijdensplaats en -datum
Menaldum (gem. Menaldumadeel, Frl.), 26 september 1956

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • aardappelkoopman en gardenier, tot 1918
 • lid gemeenteraad van Menaldumadeel, van 7 september 1909 tot 1 september 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 oktober 1918 tot 12 juli 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/14)

 • lid Commissie voor de behartiging der stoffelijke belangen van de Nederlandse Hervormde Kerk in de toekomstige Zuiderzeeprovincie, vanaf september 1927
 • lid Commissie van kerkelijk overleg (in de Tweede Wereldoorlog)

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 1925 tot april 1925

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • erevoorzitter Ziekenkas te Menaldum (medeoprichter)
 • lid van verdienste CJMV (Christelijke Jonge Mannen-Vereniging), afdeling Menaldum

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met economische onderwerpen (handel, landbouw), verkeer, PTT-aangelegenheden, waterstaat en financiën en soms met binnenlandse zaken, sociale zaken en volksgezondheid
 • In 1921 mede-indiener van een initiatiefvoorstel-Deckers tot afschaffing van de zomertijd

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1918 dankzij voorkeurstemmen eerste opvolger en (nadat De Visser minister was geworden) Tweede Kamerlid
 • Met Tilanus en Krijger de voornaamste tegenstander in de CHU-fractie van een plan van De Visser (CHU-fractievoorzitter en formateur) om als oplossing voor de kabinetscrisis het gezantschap bij de Paus te combineren met een ander gezantschap.

uit de privésfeer
 • Groeide op bij zijn grootouders
 • Een zoon van hem was burgemeester van Sloten (Frl.) (1940-1948) en van Bleiswijk (1948-1969)

anekdotes en citaten
 • Kwam soms door de onkosten die het Kamerlidmaatschap met zich meebracht in financiële problemen, zodat zijn fractiegenoten moesten bijspringen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.