E.J. Attema

foto E.J. Attema
bron: Rijksarchief Leeuwarden

Friese notaris die korte tijd deel uitmaakte van de Tweede Kamer, zonder daarin een opvallende rol te spelen. Werd in 1884 gekozen, nadat het zittende lid Van Welderen Rengers zich had teruggetrokken vanwege de verdeeldheid onder de liberalen. Moest zich vanwege zijn gezondheid terugtrekken uit het openbare leven.

liberaal
in de periode 1884-1885: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Eilard Jacobus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sneek, 23 december 1818

overlijdensplaats en -datum
Drachten (gem. Smallingerland), 8 februari 1886

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • notaris te Drachten, van 13 juli 1848 tot 8 februari 1886
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 6 juli 1875 tot 1 augustus 1885 (voor het kiesdistrict Heerenveen)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 1 augustus 1885 (voor het kiesdistrict Dokkum)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

voorzitter Grote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland, tot augustus 1885

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Gedurende zijn Kamerlidmaatschap heeft hij vijfmaal gesproken, waarvan driemaal als rapporteur, eenmaal ter verdediging van de belangen van de notarisopleiding bij het voorstel over een hernieuwde wettelijke regeling voor die opleiding en eenmaal over de bestrijding van longziekten bij vee in Friesland. Daarnaast was hij lid (en voorzitter) van de commissie voor de verzoekschriften.
  • Woonde vanaf 13 maart 1885 geen vergadering van de Tweede Kamer meer bij in verband met ziekte en nam uiteindelijk ontslag

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Bij de kandidaatstelling heerste in het district Dokkum grote onenigheid tussen de verschillende liberale stromingen. Er kwamen twee nieuwe kandidaten: Attema en E.B. Kielstra. De zittende leden W.J. van Welderen baron Rengers en W.A. Bergsma werden niet opnieuw kandidaatgesteld.
  • Bij de verkiezingen van 1884 had hij als programmapunten onder meer afschaffing van de census, een belasting op kapitaal, vrijhandel en bezuinigingen

uit de privésfeer
Zijn vader was officier van justitie

verkiezingen
  • Werd in 1884 bij eerste stemming gekozen met 1197 stemmen. De antirevolutionairen J.C. Fabius en J. de Jong werden verslagen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.