Jhr. Tj.A.M.A. van Andringa de Kempenaer

foto Jhr. Tj.A.M.A. van Andringa de Kempenaer
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Friese, in Lemmer geboren, grondbezitter uit een voornaam adellijk geslacht, met bestuurders in opvolgende generaties. Werd zelf op bijna 28-jarige leeftijd burgemeester van Het Bildt. In de vijftien jaar dat hij in de Eerste Kamer zat een behoudend lid, dat regelmatig het woord voerde. Werd in 1865 door een liberaal vervangen.

conservatief
in de periode 1850-1865: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Tjaard Anne Marius Albert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Lemmer (grietenij Lemsterland, Frl.), 17 juli 1806

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 23 maart 1870

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • grietman van Het Bildt, van 1 augustus 1834 tot 16 december 1855
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 4 juli 1837 tot 24 september 1850 (voor de ridderschap)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 18 september 1865 (voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • lid Militieraad te Leeuwarden, omstreeks 1849
 • lid College van administratie over de gevangenissen te Leeuwarden, vanaf 8 februari 1856

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1864 tot december 1864
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van mei 1865 tot september 1865

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/9)
 • Behoorde in 1863 tot de 14 leden die vóór de (verworpen) begroting van Buitenlandse Zaken voor 1864 stemden. De verwerping leidde tot het aftreden van minister Van der Maesen de Sombreff.
 • Stemde in 1865 tegen de ontwerp-wetten over uitoefening van de geneeskunde en van de artsenijbereidkune

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1859 gekozen, nadat Jhr. J.A. Lycklama à Nyeholt bedankt had

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was burgemeester van Ferwerderadeel (1869-1879)
 • Een broer van hem was grietman van Lemsterland en lid van Gedeputeerde Staten van Friesland

verkiezingen
 • Werd in 1865 in de Staten van Friesland verslagen door G. Schot (lib.). Hij kreeg 13 stemmen, tegen 30 voor Schot.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.