J.D.C.C.W. baron d' Ablaing van Giessenburg

foto J.D.C.C.W. baron d' Ablaing van Giessenburg
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Vurige orangist, die in 1799 aan Pruisische en Engelse zijde meestreed tegen de Bataafse Republiek en die tot 1813 weigerde een regeringspost te aanvaarden. In 1814 lid van de Notabelenvergadering die over de Grondwet stemde. Na 1815 hofmaarschalk van de Prins van Oranje. Vocht in 1830/1831 mee tegen de Belgen. Als Utrechtse landedelman, hij woonde op de ridderhofstad Moersbergen, gekozen tot Tweede en Eerste Kamerlid. Stemde in 1848 tegen de grondwetsherziening.

conservatief, ultraconservatief (vóór 1848)
in de periode 1848-1859: lid notabelenvergadering, buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan Daniël Cornelis Carel Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 6 juni 1779

overlijdensplaats en -datum
Doorn, 27 juni 1859

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • orangist
 • conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 1 juli 1845 tot september 1848 (voor de landelijke stand, district Amerongen)
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor de provincie Utrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 oktober 1848 tot 13 februari 1849 (voor de provincie Utrecht)
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 19 november 1850 tot 14 augustus 1851 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 14 augustus 1851 tot 15 mei 1859 (voor de provincie Utrecht)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • lid Ridderschap van Utrecht, van 1841 tot 27 juni 1859
 • commandant rustende schutterij te Utrecht

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1851 tot december 1851
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1858 tot december 1858

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Behoorde in 1855 tot de zeven leden die vóór (verworpen) wetsvoorstellen over officierspensioenen stemden. Een meerderheid keerde zich tegen het verlenen van volledig pensioen aan buitenlandse officieren die niet in Nederlands woonden.
 • Stemde in 1851 als Eerste Kamerlid tegen de ontwerp-Onteigeningswet

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Deelde aan het einde van de vergadering van 14 mei 1859 mee dat hij vanwege zijn hoge leeftijd ontslag nam als Eerste Kamerlid

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van jhr. D.F. van Alphen, Tweede Kamerlid
 • Zijn schoonzoon Ch.Th.J. Constant Rebecque was secretaris van de Raad van State
 • Zijn vader was kamerheer van Frederik II van Pruisen, lid van het College van Geëligeerden van Utrecht, lid van de Admiraliteit te Harlingen en lid van de Generaliteits Rekenkamer voor Utrecht

verkiezingen
 • Werd in 1847 bij de verkiezing in de Staten van Utrecht van een Tweede Kamerlid verslagen door N.P.J. Kien. Hij kreeg in de derde stemmingsronde 17 stemmen, tegen 19 voor Kien.
 • Werd in 1848 in het kiesdistrict Amersfoort na herstemming verslagen door S. van Walchren

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 28 augustus 1814
 • baron, 8 juli 1816

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.